Bocian biely u nás

Bociana bieleho ani netreba predstaviť. Veľký bieločierny vták sediaci na komíne či stĺpe je obľúbeným obyvateľom našich obcí. Jeho prílet je predzvesťou jari a prináša nový začiatok v kolobehu života.

Bocian biely je  pomerne veľký druh, ktorého hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 2,5 – 4 kg a dosahuje výšku 95 – 105 cm s rozpätím krídel 155 – 165 cm. V zafarbení prevažuje biela farba, konce letiek sú čierne, zobák a dlhé nohy sú oranžovočervené, u mláďat tmavé. Na rozdiel od volaviek má bocian pri lete natiahnutý krk.

Ochrana bocianov a bocianich hniezd na Slovensku má už dlhoročnú tradíciu. Počas  rokov monitorovania sa podarilo získať z územia SR veľa zaujímavých údajov. Vieme, že najvyšší počet bocianich párov (2 219) v SR hniezdil v roku 1934 (prvé sčítanie bocianov na Slovensku). Potom počet bocianov začal klesať. V roku 1984 bol zaznamenaný najnižší počet párov bociana bieleho (1018). Vďaka úsiliu ochrancov prírody sa podarilo pokles postupne zastaviť a populácia slovenských bocianov sa začala opäť rozrastať. V roku 2008 bolo v SR sledovaných 1653 hniezd, z toho opustených bolo 482 hniezd a zaznamenaných 1171 hniezdiacich párov. V roku 2009 bolo v SR sledovaných  1700 hniezd a zaznamenaných 1151 hniezdiacich  párov. V roku 2019 boli spracované koordinátorom  pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov RNDr. Miroslavom  Fulínom údaje   z 2221 hniezd a potenciálnych hniezdnych stanovištiach, z ktorých  1286 hniezd bolo obsadených.

Príchod jari sprevádzalo suché počasie bez zrážok. Bocianov v čase sedenia na vajíčkach však prekvapilo v polke apríla krátkodobé ochladenie so snežením, horší však bol návrat zimy  v máji v čase liahnutia mláďat. Následné búrky s prívalovými dažďami spôsobili podchladenie mláďat a veľa ich na hniezde uhynulo. Celkovo na Slovensku v minulom roku zahniezdilo 1208 párov bocianov z toho 807 párov vyviedlo spolu 2016 mláďat bocianov.

Svoje objemné hniezda s váhou aj do 500kg si bociany stavajú na komínoch, budovách a stĺpoch elektrických vedení v osídlenej krajine. V rámci územnej pôsobnosti RCOP Prešov evidujeme vyše 170 hniezd bociana bieleho. Počas zimy, keď bociany dovolenkujú v Afrike je vhodný čas na starostlivosť o bocianie hniezda. Tie, ktoré si bociany postavili na elektrických stĺpoch sa snažíme v spolupráci s  Východoslovenskou distribučnou a. s.  preložiť na samostatný stĺp.  Prekládka je realizovaná na základe dohody medzi VSD, Štátnou ochranou prírody SR,  RCOP Prešov a dotknutou obcou. Obec zabezpečí pozemok, ktorý je v jeho správe. Ak sa prekládka uskutočňuje na pozemku, ktorý nie je v správe  obce, obec sa zaväzuje, že zabezpečí písomný súhlas vlastníka takéhoto pozemku s prekládkou hniezda a preberá zodpovednosť za stĺp. VSD poskytne obci stĺp s náhradnou hniezdnou podložkou.

Niektoré dlhoročne obsadené hniezda nevydržia váhu  a pod ťarchou  nahromadeného materiálu  spadnú. Takéto prípady sme riešili v obciach Šarišské Dravce a Žalobín. Obciam sme poskytli podložku s výpletom, ktorá bola hneď aj nainštalovaná. Riešili sme tiež prekládky hniezd v obci  Župčany, Nižná Polianka a Prešov Solivar,  kde kvôli rekonštrukcii objektov boli realizované prekládky z komína na náhradný stĺp s podložkou. Veríme, že nové hniezda bociany príjmu a zostanú aj naďalej v našej blízkosti.

Výsledky mapovania bocianov  spracováva na Slovensku  hlavný koordinátor pracovnej skupiny SZOPK pre výskum a ochranu bocianov RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Nájdete ich na stránke www.bociany.sk