12. februára 2019

Zimný monitoring netopierov

Netopiere v zimných mesiacov hybernujú v podzemných priestoroch, kde majú stabilnú teplotu a vlhkosť. Zimný spánok im pomáha prekonať nepriaznivé […]
30. januára 2019

2. február – Svetový deň mokradí

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia […]
15. januára 2019

Zimné sčítanie vodného vtáctva

Počas uplynulého víkendu  bolo možné pozorovať zvýšený pohyb osamelých osôb s ďalekohľadom na krku  v okolí vodných tokov.  Nejednalo sa […]
21. decembra 2018

Opál – slovenský drahokam

Prírodné bohatstvo našej krajiny je rôznorodé. Rozmanitosť fauny, flóry, množstvo minerálnych prameňov, vzácne biotopy radia Slovensko medzi európske unikáty.  K […]
11. decembra 2018

Medzinárodný deň hôr

Medzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN. Rozhodnutie vyhlásiť tento deň vyplynulo z úspechu Medzinárodného […]