Ekodeň Sigord

V sobotu 11.5. sme prijali pozvanie OZ Čavargy na zorganizovanie akcie EKODEŇ na Sigorde. Touto akciou sme chceli vytiahnuť ľudí do prírody a poukázať na prírodné zaujímavosti regiónu. Návštevníci  sa mohli zabaviť a preskúšať si svoje vedomosti  na troch stanovištiach , kde sa mohli zabaviť a dozvedieť sa zaujímavosti týkajúce sa zvieracích obyvateľov. Najmenší návštevníci si vyskúšali maľovanie bez farbičiek, poznávanie zvierat podľa stôp, hmatovú poznávačku či legálnu rybačku bez rybárskeho lístka. Pre milovníkov prírody boli pripravené komentované exkurzie po náučnom chodníku  ” Sigordské kolečko” zamerané na poznávanie vtákov s lektorom Martinom Sárossym   a o živote  obojživelníkov porozprávala Marta Hrešová. Keďže  tento deň  je Deň sťahovavých vtákov, s tohtoročnou témou: Chráňte vtáky: Buďte riešením pre znečistenie, zamerali sme sa aj na recykláciu a minimalizáciu odpadu. Na túto tému prišla porozprávať majiteľka bezobalového obchodíku Laura Martinková. Život chrobákov a prácu vedca predstavila Beata Baranová z Fakulty humanitných a prírodných  vied Prešovskej univerzity.  Všetci návštevníci, zväčša rodiny s malými deťmi okrem príjemne stráveného dňa sa zapojili aj do čistenia okolia vodnej nádrže.