Neberte vtáčatá rodičom!

Prichádza obdobie kedy u ochranárov  zvonia telefóny s prosbou o pomoc pre nájdené mláďatá vtákov.  Ľudia v snahe pomôcť nájdené mláďatá zoberú domov a následne hľadajú pre ne pomoc u odborníkov. Kým sa však táto informácia dostane ku kompetentným, mláďatá sú presúvané od známych k veterinárom a pod. a pre nás ochranárov, je niekedy už ťažké sa dopátrať, kde presne bolo mláďa nájdené.

           Dážďovník tmavý

Mnohé vtáky totiž opúšťajú hniezda, ešte neschopné letu a často sa ocitnú na zemi pod hniezdom, kde ich však rodičia dokrmujú. Pokiaľ sú už vtáčence operené, stačí ich vyložiť na najbližší strom alebo krík, kde ich rodičia nájdu a postarajú sa o ne.  Nie je potrebné ich nijak dokrmovať. Práve naopak strach z našej prítomnosti nedovolí rodičom, aby sa o ne prišli postarať a tak to nálezcov utvrdí v tom, že sú to opustené vtáčence.  Apelujeme na všetkých, aby nebrali vtáčatá svojim rodičom. Po vyletení z hniezda ich rodičia ešte dokrmujú -nie sú opustené. V prípade ak nájdete na zemi dážďovníka, skúste ho vypustiť z menšej výšky. Ak je v poriadku tak sám odletí. Kvôli krátkym nôžkam a dlhým krídlám nedokáže sám vzlietnuť zo zeme.

 

 

 

Chceme požiadať všetkých, ktorí nájdu takéto mláďa, aby ho nebrali domov, stačí, ak ho vyložia na strom v blízkosti miesta nálezu. Ak majú podozrenie, že mláďa je zranené alebo príliš ohrozené, odporúčame kontaktovať odborníkov, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR.

Všetky druhy voľne žijúcich vtákov vyskytujúcich sa v prirodzenom prostredí v členských štátoch Európskej únie sú chránenými druhmi, okrem holuba mestského typu. Akákoľvek manipulácia s chráneným živočíchom je zakázaná v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Človek sa tak v    snahe pomôcť zdravému vtáčiemu mláďatku môže dopustiť priestupku. „Držba, preprava, manipulácia či odchyt chráneného druhu sa pokladá za porušenie zákona.

 

 

               Mláďa sýkorky čerstvo po vyletení z hniezda.

             Mladá vrana stále čaká na potravu od rodičov.

Myšiarky ušaté opúšťajú hniezdo ešte v páperí a hlasom prezrádzajú svoju prítomnosť.

           Sokol myšiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mladé sojky škriekavé