Nové bývanie pre bocianov

Bocianovi sa hovorí aj vták z komína. V obci Kapušany pri Prešove  to platí doslovne, keďže už vyše dve desaťročia sú bociany stálymi obyvateľmi na komíne Obecného úradu. Koniec marca je obdobím kedy sa bociany vracajú do svojich domov, aby zahniezdili a priviedli na svet svojich potomkov. Pre ochranárov je to aj termín, kedy je nutné dokončiť všetky prekládky alebo úpravy hniezd, aby boli pripravené pre svojich nájomníkov. Bociany si po prílete hniezdo upravujú, donášajú nový materiál, aby bolo najlepším domovom pre ich ratolesti. Každoročným dopĺňaním materiálu ako aj odpadom, ktorý vznikne pri výchove potomstva hniezdo narastá do úctyhodných rozmerov. Môže dosahovať až 1,5 metra na výšku a váhu niekoľko stoviek kilogramov. V prípade rozmerného hniezda je potrebné pristúpiť k úprave, aby sme predišli jeho zrúteniu a v čase výchovy mláďat aj prípadným stratám. Hniezdo na komíne obecného úradu v Kapušanoch je monitorované od roku 2000. Hniezdo je každoročne obsadené a za ten čas z hniezda do sveta  vyletelo 46 mláďat.     Hniezdo pred pár rokmi bolo odľahčené od hniezdneho  materiálu a v týchto dňoch bolo staré hniezdo zhodené a pripevnená nová hniezdna podložka. Tá by mala zabrániť vypadávaniu hniezdneho materiálu a tým znečisťovaniu okolia budovy obecného úradu.

Počas úpravy hniezda ochranári zamierili aj do základnej školy, kde žiakom porozprávali zaujímavosti zo sveta bocianov. Ochranárka Marta Hrešová predstavila deťom ekovýchovný program Bocian,  do ktorého sa môže zapojiť každý,  kto prispeje svojimi pozorovaniami zo života bocianov v obci.

Na Slovensku v roku 2021 zahniezdilo 1266 bocianích párov, ktoré vyviedli 2938 mláďat. Pri monitorovaní bocianov je veľkou pomôckou krúžkovanie mláďat bocianov na hniezdach. Zhruba vo veku 3 týždne sú bocianiky okrúžkované plastovými krúžkami, ktoré sa dajú odčítať aj na väčšiu vzdialenosť.  Tieto údaje slúžia na sledovanie pohybu jednotlivých bocianov. Vďaka krúžkovaniu vieme, že niektoré hniezda obsadzuje rovnaký pár už niekoľko rokov a kde naopak došlo k výmene partnerov.

Ďalšie úpravy alebo prekládky hniezd počas zimných mesiacov sa zrealizovali aj v obciach Becherov,  Malcov, Lukov, Hlinné,  Orkucany, Pavlovce.   Vynovené hniezda  v Kapušanoch a Orkucanoch sú už v týchto dňoch  obsadené a  tak všetkým  bocianom prajeme úspešnú hniezdnu sezónu.

Pohľad na staré hniezdo

Zhodenie starého hniezda

Výplet – základ nového hniezda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštalovaná nová hniezdna podložka s výpletom