Pozvánka na stretnutie “Žabie taxi”

S príchodom prvých teplých dní sa prebúdza príroda a s ňou aj väčšina živočíchov prečkávajúcich zimu v úkrytoch. Patria k nim aj obojživelníky. Ich prvá cesta zo zimoviska vedie k vode, kde nakladú vajíčka – základ budúcej generácie. Počas svojej púte na mnohých miestach prechádzajú cez cesty, kde ich každoročne uhynú tisíce.

Ochranári z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove pravidelne na jar budujú pozdĺž kritických úsekov migračné zábrany.  Na ochranu obojživelníkov sa v trasách ich ťahu inštalujú asi  pol metra vysoké plastové fólie, ktoré žaby zastavia a tie sa následne vyzbierajú a prenesú na druhú stranu cesty. Zábrany sa osádzajú ručne – vykopaním pozdĺžnej priekopy popri ceste, natiahnutím fólie, jej uchytením drevenými kolmi a následným prihrnutím jej spodnej časti tak, aby ju žaby nepodliezli. Minulý rok prešovský ochranári inštalovali zábrany na troch  lokalitách a preniesli viac ako 13000 jedincov obojživelníkov. Najčastejšie migrujú ropuchy bradavičnaté,  skokany hnedé a skokany štíhle, ale medzi prenesenými jedincami sa našli aj rosničky zelené, kunky žltobruché a niekoľko mlokov hrebenatých a bodkovaných. V týchto dňoch už prebiehajú prírpavy pred  inštaláciou zábran v Lomnom pri  Domaši a v Kokošovciach na Sigorde. Ochranári spolu s dobrovoľníkmi budú denne navštevovať lokality a žabky prenášať cez cestu.  Napríklad zábrany na Sigorde boli nainštalované  minulý rok vďaka úsiliu miestnych  dobrovoľníkov, ktorí sa dali dokopy vďaka sociálnym sieťam a počas ťahu preniesli  vyše 7000 ropúch a skokanov.  Zo stavbou zábran pomohli na Sigorde členovia Turistického krúžku Horné gymko a v Lomnom prišli na pomoc študenti a doktorandi z Prešovskej univerzity, UPJŠ a deti  z Detského domova vo Svidníku.  Keďže migrácia žiab je závislá od počasia, začína hneď, keď teplota v nočných hodinách vystúpi nad 6 stupňov niekoľko dní po sebe. Potom začnú obojživelníky tiahnuť s stovkách až tisícoch jedincov a vtedy nastupujú dobrovoľníci, ktorí ich bezpečne prenesú k vodných plochám.

 

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove pri tejto príležitosti organizuje stretnutie pre verejnosť, kde sa prípadní “žabí prenášači” dozvedia viac o akcii “Žabie taxi” od pracovníkov centra ale aj dobrovoľníkov, ktorí sa do záchrany žiab zapájali aj v minulosti.

Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 7. marca 2019 o  18. hodine v Libresso Books&Coffee v Prešove.  Všetci ste srdečne pozvaní.