Svetový deň mokradí

V nedeľu 2.2. si opäť pripomenieme Svetový deň mokradí.  Tohtoročná téma je Život v mokradiach prekvitá: biodiverzita mokradí je pre nás prospešná.

Mokrade sú miestom výskytu mnohých druhov rastlín a živočíchov, miestom ktoré prekvitá biodiverzitou. Posledné odhady však ukazujú globálny pokles biodiverzity, pretože mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Tohtoročná téma je jedinečnou príležitosťou upozorniť na biodiverzitu mokradí, jej stav, prečo je dôležitá a podporovať akcie na zvrátenie jej úbytku.

Mokrade sú bohaté rezervoáre biodiverzity:

– v mokradiach žije alebo sa rozmnožuje 40% rastlinných a živočíšnych druhov sveta  – V mokradiach bolo dosiaľ zistených vyše 100.000 sladkovodných druhov rýb

– k biologicky najrozmanitejším miestam patria hlavne pobrežné mokrade

– žije v nich 30% známych druhov rýb, pričom každoročne je objavených 200 nových druhov sladkovodných rýb

     

Prečo dbáme o biodiverzitu mokradí?

  • Močiarna vegetácia filtruje znečisťujúce látky a robí vodu pitnou
  • Mokrade poskytujú živobytie pre miliardu ľudí a pomáhajú uživiť svet
  • Rašeliniská ukladajú 30% pôdneho uhlíka
  • Jazerá a rieky poskytujú potravu a liečivá
  • Mangrovové porasty a koralové útesy chránia komunity na pobreží počas búrkového vlnobitia, hurikánov a cunami
  • Mokrade poskytujú ekosystémové služby v hodnote 47 biliónov USD ročne, viac ako lesy, púšte alebo trávne ekosystémy