Začala migrácia žiab

Každoročne počas jari zahynie pod kolesami aut stovky a niekde až tisíce obojživelníkov. Keďže sa jedná o užitočné a chránené živočíchy, ich osud nám nie je ľahostajný.   V rámci akcie “Žabie taxi” ochranári inštalujú zábrany okolo ciest, aby im zabránili prechádzať cez cestu.    V týchto dňoch už prebehla inštalácia zábran v Lomnom pri  Domaši a v Kokošovciach na Sigorde. Ochranári  z RCOP Prešov spolu s dobrovoľníkmi denne navštevujú lokality a žabky prenášajú cez cestu.  Napríklad zábrany na Sigorde boli nainštalované  vďaka úsiliu miestnych  dobrovoľníkov, ktorí sa dali dokopy vďaka sociálnym sieťam a počas ťahu preniesli   7863 ropúch a skokanov. Tento rok zo stavbou zábran pomohli na Sigorde členovia Turistického krúžku Horné gymko a v Lomnom prišli na pomoc študenti  z  UPJŠ a dobrovoľníci   z Centra pre deti a rodiny vo Svidníku.

Keďže migrácia žiab je závislá od počasia, začína hneď, keď teplota v nočných hodinách vystúpi nad 6 stupňov niekoľko dní po sebe. Potom začnú obojživelníky tiahnuť v stovkách až tisícoch jedincov a vtedy nastupujú dobrovoľníci, ktorí ich bezpečne prenesú k vodných plochám. Minulý rok prešovský ochranári inštalovali zábrany na troch  lokalitách a preniesli viac ako 12 000 jedincov obojživelníkov. Najčastejšie migrujú ropuchy bradavičnaté,  skokany hnedé a skokany štíhle, ale medzi prenesenými jedincami sa našli aj rosničky zelené, kunky žltobruché a niekoľko mlokov hrebenatých a bodkovaných. Spoločenská hodnota ropuchy a  skokana štíhleho je 230 Eur, skokana hnedého 140 Eur a mloka hrebenatého 690 Eur.

Mlok hrebenatý

Skokan štíhly

Ropucha bradavičnatá

 

 

 

 

 

 

                 

Prečo je dôležité obojživelníky chrániť?

Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchov, pretože sú významnou súčasťou potravinového reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami sú potravou mnohých vtákov i cicavcov. Ich vyhubenie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu.

Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby na spomínaných úsekoch zvýšili ostražitosť a boli ohľaduplní k žabkám a dobrovoľníkom, ktorí ich zachraňujú.

Fotoreport zo stavania zábran na Sigorde: