Záchrana bobra

Bobor vodný  je najväčší európsky hlodavec. V minulosti sa z nášho územia vytratil, ale za posledné desaťročie sa pomaly opäť rozšíril hlavne v severných častiach Slovenska.

Bobrovi vyhovuje kombinácia stojatých a tečúcich vôd v nížinách a podhorských oblastiach. Na brehoch musí byť dostatok tzv. mäkkých drevín: vŕb, jelší, briez a topoľov. Voda musí byť dostatočne hlboká aby v lete nevysychala a v zime nepremŕzala až na dno. Žije v kolónii, bobrie páry zostávajú spolu po celý život. Vlastnými staviteľmi sú samice, samce materiál prinášajú a podávajú.

Bobry zaujali aj manželov od Vranova, ktorý už vyše roka chodia na prechádzky k Topli  sledovať jeho činnosť.  Za posledný mesiac chodievali sledovať ako bobor obhrýzal 15 metrov vysokú vŕbu a na ich veľké prekvapenie v jedno popoludnie našiel manželský pár bobra, netradične na suchu. Keďže bobor sa ich nebál a nepresunul sa do vody, skúmali, čo môže byť príčina tohto neobvyklého správania bobra. Pri pohľade zblízka zistili, že bobor ostal zakliesnený pod stromom. Neváhali a pokúsili sa strom zodvihnúť. Len pár centimetrov stačilo na to, aby sa bobor vyslobodil a odkráčal do svojho vodného kráľovstva. Sme veľmi radi, že sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť prírode a jej obyvateľom.