Zimný monitoring netopierov

Netopiere v zimných mesiacov hybernujú v podzemných priestoroch, kde majú stabilnú teplotu a vlhkosť. Zimný spánok im pomáha prekonať nepriaznivé obdobie, keďže v zime nemajú prísun potravy. V jesennom období intenzívne lovia potravu a vytvárajú si zásoby tuku, ktorý im umožní prežiť zimné obdobie. Od polovice novembra sa presúvajú do podzemných priestorov jaskýň, starých baní alebo pivníc, kde visia  na stenách alebo sú zalezené v rôznych štrbinách.  V tomto období je najvhodnejší čas na realizáciu zimného monitoringu netopierov. Počas uplynulých dní pracovníci RCOP Prešov spolu s členom Spoločnosti na ochranu netopierov (SON) Martinom Ceľuchom zúčastnili zimného sčítavania netopierov v štôlni  dobývacieho priestoru Sedlice I. a tiež v novoobjavenej štôlni v Prešove na lokalite Pod Kamennou baňou, kde nás na výskyt netopierov upozornil  obyvateľ Prešova.

V štôlni v Sedliciach sme oproti roku 2011, kedy bolo zaznamenaných 5 druhov netopierov o celkovom počte 41 kusov, v roku 2019 zaznamenali  3 druhy netopierov v počte 14 kusov. Ich početnosť mohlo ovplyvniť aj to, že štôlňa bola v minulosti sčasti zavodnená. Vyrušovanie netopierov na zimovisku bolo eliminované zamrežovaním vstupu tak, aby nebolo znemožnené ich prilietavanie na zimovisko.

Zimovanie netopierov v starej štôlni v Prešove Pod Kamennou baňou je špecifické pre druhové zastúpenie, lokalizované na okraji intravilánu  mesta Prešova. Stabilita banského diela je však narušená a bez investície do obnovy jej existencia je dočasná. Počet netopierov sa pohybuje od 6 do 13 jedincov.

          Štôlňa pod Kamennou baňou