6. ročník Noci netopierov za nami

Sobotný podvečer v areáli Dubníckych baní sa niesol v znamení netopierov. Prešovský ochranári tu zorganizovali už 6. ročník Medzinárodnej noci netopierov. Táto skupina živočíchov vzbudzuje v ľuďoch väčšinou nedôveru až hrôzu. Noc netopierov je podujatie, ktorého cieľom je  priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život, osídľujú podkrovné priestory i panelové budovy. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov.

Miesto konania CHA Dubnícke bane bolo vybrané zámerne, keďže podzemné priestory opálových baní sú významným zimoviskom netopierov. Noc netopierov sme odštartovali tvorivými dielňami pre deti, kde si mohli zhotoviť masku či maketu netopiera. Nasledovala krátka prednáška Marty Hrešovej  o živote  netopierov a potom už návštevníci vystrojení prilbami a baterkami vstúpili do podzemia Dubnických baní. Tie sú svetovým unikátom, keďže boli známe po celom svete už od konca 16. storočia kvôli drahému opálu, ktorý sa v nich ťažil. Je možné, že tu bol opál ťažený už počas rímskej doby.   Vhodné klimatické podmienky, stála teplota a vlhkosť prilákali do baní netopiere, ktoré ich využívajú hlavne ako vhodný úkryt počas zimnej hibernácie. Vďaka každoročným zimným monitoringom máme potvrdený výskyt 16 druhov netopierov s počtom cez 3000 jedincov. Najčastejšie sa vyskytujúcim druhom je podkovár malý a netopier brvitý. Počas prehliadky podzemia nám sprievodcovia porozprávali zaujímavosti z histórie ťažby opálu. Spestrením boli  informácie o netopieroch žijúcich v jaskyni a ich zvukové prejavy. Pozorným detským očkám neunikol netopier veľký, ktorý sa skrýval v škáre na strope bane.

Po prehliadke bane nasledoval odchyt netopierov, ktorý realizovali členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov Ing. Martin Ceľuch a RNDr. Peter Pjenčák. Účastníci podujatia  mali možnosť sledovať prácu chiropterológov (odborníkov na netopiere) a pritom sa dozvedieť veľa pikošiek zo života netopierov. Vďaka ich profesionalite a vhodne nainštalovaným sieťam sa podarilo odchytiť v krátkom čase troch netopierov. Návštevníci sa tak mohli zblízka, pozrieť ” na zúbky” týmto lietajúcim cicavcom. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k organizácii tejto akcie. Zástupcom zo Slovenských opálových baní za sprístupnenie a pútavý výklad o opálových baniach, chiropterológom za odchyty a trpezlivosť s najmladšími návštevníkmi a všetkým účastníkom podujatia za záujem spoznať “lietajúce myši” zblízka.