Máloplošné chránené územia v pôsobnosti RCOP v Prešove
P.č. Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Stupeň ochrany Okres Zriaďovací orgán
1 498 Becherovská tisina NPR 241 300 1954 5 Bardejov Ministerstvo kultúry SSR
2 506 Bokšov NPR 1 467 100 1954 5 Košice Ministerstvo kultúry SSR
3 507 Bradlové pásmo PP 201 214 1989 4 Sabinov ONV Prešov
4 510 Bujanovská dubina NPR 881 700 1966 5 Košice Slovenská národná rada
5 512 Čergovská javorina NPR 107 200 1982 5 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
6 513 Čergovský Minčol NPR 1 710 836 1986 5 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
7 518 Demjatské kopce PR 86 817 1982 5 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
8 525 Dubnícke bane CHA 60 000 1964 4 Prešov Slovenská národná rada
9 526 Dubová hora PR 613 400 1983 5 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
10 527 Dunitová skalka PR 3 507 1964 4 Prešov Slovenská národná rada
11 530 Fintické svahy PR 413 300 1980 4 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
12 535 Gýmešský jarok NPR 206 200 1981 5 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
13 542 Herliansky gejzír NPP 0 1987 5 Košice ONV – vidiek
14 543 Hermanovské skaly PR 330 700 1980 5 Vranov n. T. Ministerstvo kultúry SSR
15 545 Hlinianska jelšina PR 461 500 1981 5 Vranov n. T. Ministerstvo kultúry SSR
16 550 Hrabkovské zlepence PP 8 719 1989 4 Prešov ONV v Prešove
17 553 Hradová hora NPR 134 900 1981 5 Sabinov Ministerstvo kultúry SSR
18 559 Humenec NPR 860 800 1953 5 Košice Ministerstvo kultúry SSR
19 580 Kamenná Baba NPR 1 275 900 1964 5 Prešov Slovenská národná rada
20 581 Kapušiansky hradný vrch PR 181 000 1980 5 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
21 1074 Kavečianska stráň PP 31 933 2000 4 Košice Krajský úrad v Košiciach
22 586 Kokošovská dubina NPR 200 000 1965 5 Prešov Slovenská národná rada
23 1114 Košická botanická záhrada CHA 297 634 2002 4 Košice Krajský úrad v Košiciach
24 591 Krčmárka PR 1 733 000 1974 4 Košice Ministerstvo kultúry SSR
25 598 Livovská jelšina PR 131 700 1986 5 Bardejov Ministerstvo kultúry SSR
26 602 Malá Izra PR 7 700 1976 5 Košice Ministerstvo kultúry SSR
27 604 Malé brdo PR 558 300 1950 5 Košice Ministerstvo kultúry SSR
28 606 Malý Milič NPR 140 500 1950 5 Košice Ministerstvo kultúry SSR
29 609 Marocká hoľa PR 637 600 1950 4 Košice Ministerstvo kultúry SSR
30 611 Medzianske skalky CHA 40 000 1990 4 Vranov n. T. ONV vo Vranove nad Topľou
31 613 Miličská skala PP 116 000 1990 5 Košice ONV Košice – vidiek
32 614 Mirkovská kosatcová lúka PR 11 394 1979 4 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
33 901 Nižnočajská pieskovňa CHA 9 949 1994 4 Košice OUŽP Košice – vidiek
34 624 Oblík NPR 900 000 1964 5 Vranov n. T. Slovenská národná rada
35 636 Petkovský potok PP 67 600 1990 5 Vranov n. T. ONV vo Vranove nad Topľou
36 640 Pod Beskydom PR 84 546 1988 4 Bardejov Ministerstvo kultúry SSR
37 644 Podmorský zosuv PP 5 063 1989 4 Prešov ONV v Prešove
38 1113 Pramenisko Tople NPR 286 600 2002 5 Bardejov Krajský úrad v Prešove
39 654 Pusté pole PR 62 370 1983 4 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
40 655 Radomka PR 155 402 1988 4 Svidník Ministerstvo kultúry SSR
41 774 Radomská slatina CHA 9 980 2000 4 Svidník Krajský úrad v Prešove
42 656 Radvanovské skalky CHA 7 619 1990 4 Vranov n. T. ONV vo Vranove nad Topľou
43 658 Rankovské skaly PR 237 300 1976 5 Košice Ministerstvo kultúry SSR
44 662 Regetovské rašelinisko NPR 25 519 1979 4 Bardejov Ministerstvo kultúry SSR
45 667 Salvátorské lúky PR 26 765 1980 4 Prešov Ministerstvo kultúry SSR
46 671 Sivec NPR 1 697 900 1954 5 Košice Ministerstvo kultúry SSR
47 674 Skaly pod Pariakovou PP 600 000 1987 5 Vranov n. T. ONV vo Vranove nad Topľou
48 675 Slanský hradný vrch PR 158 100 1932 4 Košice Štát. pozemk. úrad v Prahe, Ministerstvo kultúry SSR
49 676 Slatina pod Lieskovcom PR 7 118 1979 4 Bardejov Ministerstvo kultúry SSR
50 600 Stebnícka Magura NPR 1 842 400 1964 5 Bardejov Krajský úrad v Prešove
51 689 Šarišský hradný vrch NPR 1 457 400 1964 5 Prešov Komisia Sl.nár.rady pre škol.a k.
52 690 Šimonka NPR 335 200 1950 5 Prešov, Vranov Ministerstvo kultúry SSR
53 865 Šindliar PR 76 900 1993 5 Prešov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
54 794 Štefanovská borina CHA 20 400 1993 4 Vranov n. T. OUŽP Vranov
55 697 Trstinové jazero PP 8 291 1990 4 Košice ONV Košice – vidiek
56 700 Valalská voda PR 144 279 1980 4 Sabinov Ministerstvo kultúry SSR
57 705 Veľký Milič NPR 678 100 1967 5 Košice Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
58 1132 Vlčia PR 212 400 2004 5 Prešov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
59 712 Vozárska NPR 766 300 1966 5 Košice Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
60 869 Vysoký vrch PR 365 000 1993 5 Košice MŽP SR
61 714 Zámutovská jelšina PR 6 600 1981 5 Vranov n. T. Ministerstvo kultúry SSR
62 715 Zámutovské skaly PR 306 700 1980 5 Vranov n. T. Ministerstvo kultúry SSR
63 792 Zapikan PP 10 000 1993 5 Vranov n. T. OUŽP Vranov
64 887 Zárez Stravného potoka PP 40 468 1994 5 Vranov n. T. OUŽP Vranov
65 717 Zbojnícky zámok PR 80 000 1964 5 Prešov Komisia Sl. nár.rady pre škol. a kul.
66 718 Zborovský hradný vrch PR 255 100 1926 5 Bardejov Ministerstvo kultúry SSR
67 725 Žipovské mŕtve rameno PP 22 724 1990 5 Vranov n. T. ONV vo Vranove nad Topľou