Deň Zeme

Témou Dňa Zeme 2022 je “Investujme do našej planéty”.   22. apríl každoročne oslavujeme ako Deň Zeme. Už od roku 1971 sa milión ľudí po celom svete stretnú a robia aktivity upozorňujúce na znečistenie plánety, plytvanie zdrojmi či klimatické zmeny.

Z posolstva Dňa ZEME vyberáme:

Teraz nastal  čas zmeniť všetko – podnikateľské prostredie, politickú klímu a spôsob, akým podnikáme kroky v oblasti klímy. Teraz je čas nájsť  odvahu zachovať a chrániť naše zdravie, naše rodiny, naše živobytie… Spoločne musíme investovať do našej planéty.

Pretože zelená budúcnosť je prosperujúca budúcnosť.

Musíme konať (odvážne), inovovať (všeobecne) a implementovať (spravodlivo). 

Teraz je ešte čas na vyriešenie klimatickej krízy, čas vybrať si prosperujúcu a udržateľnú budúcnosť a čas na obnovu prírody a vybudovanie zdravej planéty pre naše deti a ich deti. Ten čas sa však kráti a preto spoločne sa môžme zapojiť do výzvy – investovať do našej planéty. Nie len finančne, ale hlavne zmenou myslenia, návykov a v neposlednom rade výchovou budúcej generácie.

Preto aj my ochranári sme sa rozhodli prispieť k výzve a na Deň Zeme plánujeme zorganizovať oslavu sviatku našej planéty. Podujatie sa uskutoční v priestoroch archeoparku v Hanušovciach n.Topľou 22. 04.2022 od 9.00 hodiny. Pre návštevníkov budú pripravené stanovištia s úlohami, týkajúcimi sa ochrany prírody, poznávania prírodnín ale aj kvízom o klimatických zmenách.