Hľadáme nového kolegu -poľnohospodára

Hľadáme nového kolegu -poľnohospodára

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Vypracováva odborné stanoviská a iné odborné podklady pre rozhodovacie konania štátnej správy ochrany prírody a krajiny v oblasti poľnohospodárskej problematiky.
• Zabezpečuje a zodpovedá za odbornú činnosť na úseku ochrany krajiny v oblasti poľnohospodárskej problematiky v územnej pôsobnosti RCOP Prešov.
• Zabezpečuje plnenie úloh podľa ročného plánu hlavných úloh vo vzťahu k problematike poľnohospodárstva.
• Vypracováva odborné podklady a stanoviská pre výruby drevín, sleduje a rieši ich prípadný negatívny vplyv na krajinu a zložky životného prostredia.
• Podieľa sa na vypracovaní návrhov projektov nových CHÚ v územnej pôsobnosti RCOP Prešov.
• Spolupracuje pri spracovávaní programov starostlivosti pre chránené územia na PPF v územnej pôsobnosti RCOP Prešov.
• Spolupracuje pri praktickej starostlivosť o chránené územia na PPF v územnej pôsobnosti RCOP Prešov.
• Zabezpečuje odborno-metodickú pomoc užívateľom a vlastníkom pozemkov na PPF, ktoré sú súčasťou siete chránených území, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny.
• Zúčastňuje sa na revíziách a na kontrolách chránených území v územnej pôsobnosti RCOP Prešov.
• Spolupracuje pri projektovaní chránených častí prírody, pri príprave programov starostlivosti, najmä z hľadiska získavania a spracovania poľnohospodárskych podkladov.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 5 dní dovolenky navyše,
• možnosť priznanie osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
• dlhodobo stabilná pozícia,
• pružný pracovný čas,
• príspevok na rekreáciu zamestnancom,
• preplatenie PN nad rámec zákona,
• poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 30.06.2021 na e-mailovú adresu: beata.forintova@sopsr.sk.
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.6.2021 (ostáva ešte 16 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie v odbore

• VŠ vzdelanie II. stupňa – zameranie poľnohospodárske, prírodovedné, lesnícke

Ostatné znalosti

Microsoft Office – pokročilý
Internet – pokročilý
GIS – pokročilý

Vodičský preukaz:   B

Počet rokov praxe: prax v odbore vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Bezúhonnosť.