Nové sídlo RCOP Prešov

Pracovisko RCOP Prešov bude od 1. mája sídliť na novej adrese: RCOP Prešov,  Švábska 4, 080 05 Prešov. Z dôvodu sťahovania, bude funkčnosť strediska obmedzená v termíne 21.- 24.4.2020. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov na mobilných číslach. Kontakty nájdete tu. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v našich nových priestoroch.