Ochrana vtáctva v mestách

    Presklenné plochy sú prekážkou pre vtáky

Transparentné sklo predstavuje pre vtáky problém  z dôvodu priehľadnosti a to najmä v miestach, kde je za sklom vidieť okolitá krajina. Typickým príkladom sú presklené zastávky MHD, prístrešky na nákupné košíky, presklenia spojovacích chodieb a podobne.  Vtáky v snahe preletia cez prekážku na druhú stranu narážajú do presklenia a následne uhynú alebo sa zrania. Takýto prípad nám nahlásili aj z Košíc, kde na frekventovanej ceste na Južnom nábreží  boli osadené protihlukové zábrany. V ich blízkosti okoloidúci nachádzali  vtáky, ktoré po náraze do   prekážky uhynuli. Najčastejšie sa jednalo o drobné spevavce, ako sú sýkorky, pinky či stehlíky.  Po obhliadke lokality sme kontaktovali Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Košice, ktorý spravuje túto komunikáciu. Takéto  problematické miesta je najlepšie ošetriť nálepkami na sklo, ktoré veľký priehľadný povrch rozčlenia a tým sa stanú viditeľnejšie pre vtáky. Na základe nášho návrhu boli Strediskom správy a údržby rýchlostných ciest Košice vyrobené a inštalované  polepy presklených plôch protihlukových zábran.   Veríme, že aj takéto drobné úpravy prispejú k ochrane vtáctva v mestách.

        Zábrany po inštalácii polepov