Otravéné návnady pre sokoly – páchatelia potrestaní

Otravéné návnady pre sokoly – páchatelia potrestaní

Medzi pravidelné činnosti ochranárov je v hniezdnom období kontrola hniezdisk vzácnych a ohrozených druhov dravcov. Sleduje sa priebeh hniezdenia, ale aj či v okolí sa nevykonávajú aktivity, ktoré by mohli rušiť hniezdiace páry orlov, sokolov či sov. Pri kontrole v roku 2018 boli v blízkosti hniezd sokolov sťahovavých na viacerých lokalitách na východe Slovenska objavené  otrávené návnady.

Sokol sťahovavý sa vyskytuje v lesnom a horskom prostredí so skalnatými svahmi, skalnými stenami s dostatkom dutín alebo lavicových vrstiev, vhodných pre umiestnenie znášky a výchovu mláďat.    Sokol sťahovavý je jedným z najdynamickejších lovcov, ktorý loví takmer výlučne vo vzduchu. Kolmé útoky sa vyznačujú mimoriadnymi rýchlosťami, niekedy až 250 – 300 km/hod. Jeho hlavnou zložkou potravy sú vtáky do veľkosti holuba, zriedkavo aj väčšie. Sokoly sťahovavé často lovia spoločne účinnou stratégiou v páre, čím sa výrazne zvyšuje úspešnosť lovu. V súčasnosti v potrave dominuje škorec lesklý (Sturnus vulgaris), glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) a mestský holub (Columba livia forma domestica).  Po ulovení s potravou zosadne na vyvýšené miesta na skalnom brale  tzv. trhanisko  a tam potravu skonzumuje.  Na týchto „trhaniskách“  boli pri bežnej kontrole nájdené návnady, v podobe holubov potretých jedovatou látkou, priviazaných špagátom o skalu.

 

  Po tomto náleze sme nainštalovali fotopasce, ktoré  zachytili páchateľov  priamo pri čine.  V súčinnosti s políciou boli vypátraní a obvinení dvaja chovatelia holubov z okresu Sabinov a Stará Ľubovňa.  Za trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov im hrozilo až päťročné väzenie. Na súde sa priznali len k prípadom, z ktorých ich usvedčili zábery z fotopasce.

Jednému obvinenému súd  trestné stíhanie podmienečne zastavil s ročnou skúšobnou lehotou. Druhému obvinenému  v pondelok sudca uložil ročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu jedného roka.  Prokurátor sa voči rozsudku okamžite odvolal, pretože trest sa mu zdá byť neprimerane nízky, no ani na Krajskom súde nebude pre obžalovaného žiadať nepodmienečný trest.  S verdiktom súdu nie sme úplne spokojní, keďže obvinení úmyselne umiestňovali otrávené návnady, pohybovali sa v najvyššom piatom stupni ochrany a svojím konaním ohrozovali aj ďalšie živočíchy.  Spoločenská hodnota sokola sťahovavého, druhu európskeho významu je 5530 eur a bol potvrdený minimálne 1 úhyn v dôsledku otravy. Počas hniezdenia pri strate jedného rodiča sú ohrozené aj mláďatá a tak výška škody narastie.  Výška trestu nie je adekvátna spôsobenej škode. Ostáva len dúfať,  že podobné prípady sa už nebudú opakovať.

Mláďatá sokola sťahového na hniezde.

Holuby boli prichytené špagátom o skalu.