Pomoc obojživelníkom

S príchodom prvých teplých dní sa prebúdza príroda a s ňou aj väčšina živočíchov prečkávajúcich zimu v úkrytoch. Patria k nim aj obojživelníky. Ich prvá cesta zo zimoviska vedie k vode, kde nakladú vajíčka – základ budúcej generácie. Počas svojej púte na mnohých miestach prechádzajú cez cesty, kde ich každoročne uhynú tisíce.

Ochranári z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove pravidelne na jar budujú pozdĺž kritických úsekov migračné zábrany.  Na ochranu obojživelníkov sa v trasách ich ťahu inštalujú každú jar asi  pol metra vysoké plastové fólie, ktoré žaby zastavia a tie sa následne vyzbierajú a prenesú na druhú stranu cesty. Zábrany sa osádzajú ručne – vykopaním pozdĺžnej priekopy popri ceste, natiahnutím fólie, jej uchytením drevenými kolmi a následným prihrnutím jej spodnej časti tak, aby ju žaby nepodliezli. Minulý rok prešovský ochranári inštalovali zábrany na dvoch  lokalitách a preniesli viac ako 7000 jedincov obojživelníkov. Najčastejšie migrujú ropuchy bradavičnaté,  skokany hnedé a skokany štíhle, ale medzi prenesenými jedincami sa našli aj rosničky zelené, kunky žltobruché a niekoľko mlokov hrebenatých a bodkovaných. V týchto dňoch už prebehlo odinštalobvanie zábran vo Fričovciach,  Uzovskom  Šalgove, Lomnom pri  Domaši, VN Ružín  a v Kokošovciach na Sigorde. Ochranári spolu s dobrovoľníkmi denne navštevovali lokality a žabky prenášali cez cestu.  Napríklad zábrany na Sigorde boli nainštalované  vďaka úsiliu miestnych  dobrovoľníkov, ktorí sa dali dokopy vďaka sociálnym sieťam a za 3 týždeň od inštalácie preniesli vyše 2250 ropúch a skokanov.  Na lokalite Lomné pri VN sa v tomto roku prenieslo cez 4500 žiab, pričom najpočetnejším druhom bola ropucha bradavičnatá (4058 jedincov), skokan štíhly ä370), skokan hnedý (84) a potešili aj 8 rosničky zelené, mloky hrebenaté či 1 jedinec mloka bodkovaného.

A prečo je dôležité obojživelníky chrániť? Obojživelníky sú dôležitou skupinou živočíchovpretože sú významnou súčasťou potravinového reťazca. Konzumujú veľké množstvo hmyzu a sami    sú potravou mnohých vtákov i cicavcov. Ich vyhubenie by mohlo spôsobiť nerovnováhu v ekosystéme a zároveň znížiť biologickú rozmanitosť – biodiverzitu. Najčastejšími migrujúcimi obojživelníkmi končiacimi pod kolesami áut je ropucha bradavičnatá, ktorej spoločenská hodnota je 166 eur.  Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby na spomínaných úsekoch zvýšili ostražitosť a boli ohľaduplní k žabkám a dobrovoľníkom, ktorí ich zachraňujú.