Sovie zásnuby

Vo februári panuje  ešte pravá zima a v prírode to vyzerá, akoby spala a neruší ju žiadny hlas jej obyvateľa. Cez deň  za slnečného počasia už vyspevujú sýkorky, ale v noci les ožíva hlasným húkaním. Sovy si v tomto období  začínajú hľadať partnerov a zároveň húkaním obhajujú svoje hniezdne teritórium. Na Slovensku hniezdi 10 druhov sov. Najväčšia sova – výr skalný  obľubuje skalné biotopy a lesy, susediace s poľnohospodárskou krajinou. Už za súmraku môžeme počuť zo starých lomov alebo skalných brál jeho tiahle hú-húú, ktoré sa rozlieha krajinou. V nižších polohách sa nocou ozýva podobné, ale tichšie volanie myšiarky ušatej. Myšiarky často v zimných mesiacoch sa sústreďujú do väčších kŕdľov a zimujú aj v mestách na ihličnatých drevinách.

Sova dlhochvostá je po výrovi naša druhá najväčšia sova. Obýva listnaté a zmiešané lesy na východe Slovenska.  Samce počas toku sa nápadne ozývajú a uchádzajú sa o náklonnosť samičky. Páry si udržujú stále hniezdiská.  K hniezdeniu  používa najmä staré hniezda dravcov a dutiny. Často hniezdi i na nahnitých pahýľoch stojatých silných kmeňov. S obľubou obsadzuje aj búdky. Vlastné hniezdo nestavia a kotlinka použitého hniezdia je po ukončení hniezdenia natoľko vyplnená rôznymi zbytkami, že to isté hniezdo spravidla použijú len raz.

 

 

Kuvičok vrabčí patrí medzi najmešie sovy, ale svojou odvahou sa vyrovná aj oveľa väčšiemu súperovi. Ak ho vyrušíme v jeho revíri napodobnením jeho hlasu neváha zaútočiť aj na človeka.

Po “sovích zásnubach” nasleduje vyhľadanie vhodného hniezdiska. Väčšina sov si vlastné hniezdo nestavia, ale využíva hniezda alebo dutiny po iných vtáčích druhoch.