Vypustenie orla krikľavého

Orol krikľavý je  najmenším z našich orlov.  Dosahuje hmotnosť 1100-1700 g a rozpätie krídel okolo 150 cm. Sfarbenie je na celom tele hnedé až tmavohnedé . Na hlave a na vrchnej časti tela je sfarbenie svetlejšie. Mladé vtáky sú tmavohnedé a s hrdzavým až žltohrdzavým sfarbením v tyle, niekedy ako úplne zreteľná škvrna a majú hrdzavožlté okraje veľkých krídelných kroviek, veľkých chvostových pier a škvrny na chvostových krovkách.  Je zreteľne väčší než myšiak lesný. Má dlhšie a širšie krídla než myšiak a aj prstovité roztiahnutie ručných letiek je výraznejšie. Chvost je stredne dlhý. Často krúži alebo sedáva na vyvýšených miestach- na stromoch, na stĺpoch, ale aj na hrudách na poli a podobne. Pomerne často a obratne sa pohybuje po zemi.  Patrí medzi sťahovavé druhy a naše územie opúšťa v druhej polovici septembra. Tiahne väčšinou cez Bospor, západné Turecko a východné pobrežie Stredozemného mora do Afriky. Malá časť populácie môže zimovať severne od rovníka (až v Egypte), väčšinou však zimujú v juhovýchodnej Afrike. Na hniezdiská sa vracia v pároch začiatkom apríla.

Hniezdi predovšetkým v pahorkatinách a na okrajoch pohorí, ale aj priamo vo väčších horských kotlinách, v rôznych typoch lesov. V iných krajinách hniezdi najmä v lesoch na nížinách a lužných lesoch. Uprednostňuje ostrovčekovitú lesnú krajinu, kde sú lesy prerušované mokrými lúkami, pasienkami, riečnymi údoliami, močiarmi a rašeliniskami, ktoré využíva ako loviská. Vyhýba sa bezlesným územiam, vysokým pohoriam a rozľahlým neprerušeným lesom.

Je veľmi verný svojmu teritóriu a aj hniezdu, ktoré je obsadzované po viac rokov. Ak stavia nové hniezdo, často použije ako základ staré hniezdo iných dravcov. Hniezda bývajú väčšinou na ihličnatých stromoch, vo výške 12-25 m. Znášanie vajec začína koncom apríla až v prvej polovici mája. Vajíčka bývajú väčšinou 2, prípadne 1, výnimočne 3. Znášané sú v intervale 3-4 dní. Inkubácia začína od znesenia prvého vajíčka a trvá 38-40 dní. Zahrieva zväčša samica, menej samec. Samec jej v tomto období obstaráva a nosí potravu. U orla krikľavého je silne vyvinutý kainizmus. Vychovanie oboch mláďat je u tohto druhu zriedkavé. O mláďatá sa starajú obaja rodičia – samec obstaráva potravu, samica kŕmi. Mláďa opúšťa hniezdo vo veku 8 týždňov – väčšinou v prvej polovici augusta.

Orol krikľavý loví zväčša cicavce, najmä drobné hlodavce, menej aj väčšie druhy a príležitostne vtáky, najmä ich mláďatá. Ako potrava mu slúžia i plazy, obojživelníky a hmyz. Zriedkavo požiera aj zdochliny. Veľmi zriedka získava potravu obťažovaním iných dravcov.

V jarných mesiacoch  do chovnej stanice pri RCOP v Prešove bol dovezený jedinec orla krikľavého. Pri vychádzke do prírody ho našli učupeného v tráve pri dedinke Ortuťová v okrese Bardejov.  Keďže stav nášho pacienta sa nezlepšoval, rozhodli sme sa  previesť  ho na Kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF v  Košiciach.  Tam sa jeho stav po liečbe zlepšil a po 4 mesiacoch rehabilitácie bol  okrúžkovaný M. Draveckým z Východoslovenského múzea v Košiciach a  vypustený späť do voľnej prírody. Záznam z  vypustenia orla krikľavého si môžete pozrieť na tomto linku  https://www.youtube.com/watch?v=YYU_MIm5biE

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.dravce.sk , archív RCOP Prešov