Záchrana kačičiek

V stredu na obed sme dostali hlásenie o výskyte malých kačičiek v priestoroch malej vodnej elektrárne v Prešove. Majiteľku psíka, ktorá šla okolo upozornil na prítomnosť mláďat ich hlasný piskot. Po našom príchode sme najprv museli riešiť vstup do priestorov elektrárne, keďže kačičky sa nachádzali v prívodnom kanály k turbíne.  Jednalo sa o  niekoľkodňových mláďat kačice divej, ktoré statočne odolávali silnému prúdu. Proti prúdu kačičky nedokázali vyplávať naspäť do toku Torysy a zostávali tak uväznené v priestore záchytnej radlice.Po kontaktovaní majiteľa MVE sme aj za asistencie Metskej polície vstúpili do objektu a postupne vychytali malých plavcov. Kačičky boli vypustené pod MVE, kde ich už čakali starostliví rodičia, ktorí celú záchrannú akciu sledovali prelietavajúc ponad nás.  Chceme poďakovať nahlasovateľke ako aj príslušníkom Mestskej polície, ktorí sa aktívne zapojili do záchrany mláďat.