Začína migrácia žiab

Žaby sú spolu s mlokmi našimi málo početnými zástupcami obojživelníkov.  Dokážu žiť na súši, ale pre svoj život nevyhnutne potrebujú vodu. Jedna skupina žiab žije vo vode celý život a nikdy sa od nej príliš nevzďaľuje. Druhá skupina žiab už po dlhé tisícročia putuje každú jar zo svojich zimovísk  na miesta kde sa narodili, aby tu nakládli svoje vajíčka. Z vajíčok sa liahnu  žubrienky a po 2-4 mesiacoch života vo vode sa premenia na dospelé žabky, ktoré neskôr vodu opustia a vyhľadajú si vhodné miesto pre svoj samotársky život s úkrytom hlboko v zemi, kde prečkajú nepriaznivé   zimné obdobie.

Obojživelníky v ohrození

Vo svete číha na obojživelníky  veľa nebezpečí. Najväčším problémom je:

  • Odvodňovanie mokradí a regulácia vodných tokov, čím žaby strácajú vhodné miesta na rozmnožovanie
  • Znečisťovanie životného prostredia, hlavne chemizácia v poľnohospodárstve spôsobuje žabám ochorenia a otravy, pretože chemické látky rozpustené vo vode prijímajú celým povrchom tela
  • Usmrcovanie žiab na cestných komunikáciách počas jarného ťahu k vode

Každoročne sú počas jarného ťahu zabíjané na cestných komunikáciách pod kolesami motorových vozidiel na celom Slovensku tisíce žiab. Týmto spôsobom sú najviac ohrozené:

ropucha obyčajná,(Bufo bufo), skokan štíhly  (Rana dalmatina ) a skokan hnedý (Rana temporaria).

 

 

 

 

 

 

 

A práve tu môžeme žabám jednoducho pomôcť. Štátna ochrana prírody SR sa rozhodla zmonitorovať kolízne úseky a následne vypracovať opatrenia na záchranu. Na kritických úsekoch sa po okrajoch cesty inštalujú zábrany v podobe fólie, ktorá je dostatočne vysoká aby zabránila žabám vojsť na cestu. Počas ťahu žiab, ktorý je závislý hlavne od počasia a dostatku vlahy sa zábrany denne kontrolujú. Žaby sa potom pozbierajú do vedier a prenesú do najbližšieho rybníka, kde môžu bezpečne naklásť svoje vajíčka.

 

 

 

 

V okolí VN Sigord každoročne migrujú koncom marca a začiatkom apríla  tisícky žiab. Buďte preto  ohľaduplný. Na takýchto úsekoch znížte rýchlosť a snažte sa vyhnúť migrujúcim žabkám, ale aj dobrovoľníkom, ktorí prenášajú  žabky na druhú stranu. Prispejete tak k ochrane obojživelníkov na Slovensku.