Živý prenos z hniezda sokola myšiara

Sokol myšiar  ľudovo nazývaný poštolka je  dravec z čeľade sokolovitých. Spolu s myšiakom lesným patria k najrozšírenejším dravcom v strednej Európe. Je to druh otvorenej krajiny, vyskytuje sa najmä na rovinách a pahorkatinách s poliami, lúkami a pasienkami, prerušovanými stromoradiami a  skupinami stromov. Vyhýba sa hustým lesom. Hniezdi aj vo väčších lesoch prerušovaných lúkami a pasienkami. Čoraz častejšie hniezdia aj v mestách a na dedinách, a to tak v parkoch a cintorínoch, ako aj na kostoloch,  rozvalinách hradov, či na panelových budovách na sídliskách.

Vlastné hniezdo si nestavajú- hniezdia v starých hniezdach iných vtákov, alebo v dutinách stromov. Na skalách a na rôznych budovách hniezdia na holom podklade. Často obsadzujú aj väčšie búdky a umelé hniezda.  Hniezdiť začínajú najčastejšie koncom apríla a v máji. Výnimočne môžu zahniezdiť aj dvakrát za rok. Počet vajec je 4-6. Vajcia sú znášané v intervale 1-2 dni. Inkubácia  vajíčok  trvá 28-31 dní. Samec počas inkubácie obstaráva potravu pre samicu. Prvých osem dní od vyliahnutia samica mláďatá zahrieva, prvé dva týždne im trhá potravu. Mláďatá vyletujú vo veku 27-35 dní, čo je u nás zväčša v polovici júna až v júli. Po vyletení bývajú ešte asi mesiac kŕmené rodičmi. Rozlietavajú sa do okolia a ozývajú sa typickým škriekavým piskotom. Ak by vám na balkóne či na zemi pristál malý sokolík nie je potrebné ho nikam brať a zachraňovať, stačí ho vyložiť na strom a rodičia ho podľa hlasu nájdu a dokŕmia.

Poľnohospodárske silo v Kendiciach stálo roky nevyužívané. O našu pomoc pred dvomi rokmi požiadali nový majitelia budovy, ktorý počas rekonštrukčných prác našli v odkvapovej rúre vysilené mláďa sokola myšiara. Z tohto nálezu vznikla spolupráca v podobe inštalácie dvoch búdok na 11. poschodí sila. Jedna väčšia búdka mala prilákať sokola rároha a menšia bola určená pre sokoly myšiare.  Nové hniezdne možnosti pre sokoly mali za cieľ nielen zabezpečiť bezpečné hniezdenie sokolov, ale pre firmu skladujúcu obilie je prítomnosť týchto dravcov veľmi vítaná. Hlavnou zložkou potravy sokolov sú drobné hlodavce, ktoré sa tu  nachádzajú vo veľkom počte. Ako povedal jeden z pracovníkov prevádzky okrem hlodavcov sa výrazne znížilo aj množstvo holubov, ktorých odrádza práve prítomnosť sokolov.  Tento rok  v oboch búdkach  zahniezdili sokoly myšiare s tým, že v jednej samica zniesla šesť vajíčok a v druhej sa rodinka rozrástla o tri mláďatá.

Do súkromia tejto sokolej rodinky  môžete nazrieť aj vďaka online kamere, ktorá bola nainštalovaná do búdky sokola na sile v Kendiciach. Ochranári spoločne s pracovníkmi firmy  ITcity  umiestnili  webkameru do búdky  sokola, kde sa sokolí pár stará o 3 mláďatá . Živé prenosy z hniezda sokola myšiara sú dostupné na internetovej stránke https://www.kukaj.se