Svetový deň sťahovavého vtáctva

Každoročne druhý májový týždeň oslavujeme medzinárodný deň sťahovavého vtáctva. Témou tohtoročného dňa je :

Chráňte vtáky: Buďte riešením pre znečistenie plastami!

Už Bohužiaľ, ani krídla nepomôžu vtákom uniknúť pred hrozbou plastu. Mŕtve mláďatá so žalúdkami plnými plastami, zapletené a dusiace sa plastovými krúžkami a sieťami, sú príliš reálnymi dôsledkami dane, ktorú vtáky a iné voľne žijúce živočíchy platia za znečistenie prostredia plastami.

V prípade požitia, poškodenie spôsobené plastom závisí od jeho tvaru. Ostré plastové častice spôsobujú okamžitú smrť prepichnutím vnútorných orgánov. Spotreba plastov však väčšinou vedie k chronickému pocitu hladu, pretože dáva pocit plného žalúdka bez akejkoľvek nutričnej hodnoty. Ďalšou hrozbou je toxicita chemikálií, ktoré pokrývajú plasty.

Výskum zdôrazňuje naliehavosť tejto záležitosti:  90 percent morských vtákov má podľa odhadov plasty v črevách.

Štúdie ukazujú, že miestne projekty týkajúce sa nakladania s plastovým odpadom prinášajú výsledky v krátkom časovom období. Zdravý rozum a uvedomelosť ľudí môže pomôcť obmedziť obrovský príliv plastov. Medzinárodné spoločenstvá musia urýchlene prijať opatrenia na zmiernenie zbytočných zranení a úmrtí sťahovavých vtákov v dôsledku znečistenia plastami.

Svetový deň sťahovavých vtákov 2019 je jedinečnou príležitosťou spojiť naše úsilie a riešiť vážny problém a to znečistenie prostredia plastami a upozorniť na jeho negatívne účinky na sťahovavé vtáky. Spojme naše hlasy s cieľom riešiť tento závažný problém!

Pri tejto príležitosti organizujeme 11. maja 2019 od 10.00 – 16.00 hod. v spolupráci s ďalšími organizáciami EKODEŇ na Sigorde. Všetci ste srdečne pozvaní.

plagat-SDSV-2019