3. marec Svetový deň divej prírody

Osud živočíšnych a rastlinných druhov a ekosystémov, ktoré od nich závisia, je  nosnou témou  tohtoročného Svetového dňa divej prírody.

Téma “Obnova kľúčových druhov pre obnovu ekosystémov” identifikuje jednotlivé druhy, ako sú antilopy Saiga a kalifornské kondory, ako aj skupiny druhov, vrátane koralov a morských rias, ako spojivko, ktoré drží ich ekosystémy pohromade. Dobré životné podmienky týchto druhov sú preto rozhodujúce pre zachovanie biodiverzity, ktorá nám zostala a  je stredobodom súčasťou Dekády OSN pre obnovu ekosystémov.

Táto udalosť spojí ľudí  zaoberajúcich sa  ochranou prírody. Od spoločnosti, ktorá pestuje koraly, aby obnovila umierajúce útesy v Karibiku, až po reštauráciu v Nepále , ktorá bojuje za  ochranu supov. Od boja proti pytliactvu v jednej z najviac vojnou zmietaných oblastí na svete až po náčelníka prvého národa staršieho zo severozápadných území Kanady.

Hlavným cieľom tohto dňa je poukázať na stále sa zvyšujúcu potrebu záchrany ekosystémov a tým aj druhov na našej planéte. Človek je ten, ktorý najviac škodí, ale na druhej strane človek je aj ten, ktorý môže naše prírodné dedičstvo zachovať.

Správa RCOP Prešov by v tento deň chcela odštartovať ponuku ekovýchovných podujatí pre školy na tému Obchod s ohrozenými druhmi živočíchov.