43. Vychodoslovenský tábor ochrancov prírody

43. Vychodoslovenský tábor ochrancov prírody

Na prelome júla a augusta sa už tradične konal  43. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody. Tohtoročný tábor hostila správa NP Slovenský kras. Základný tábor bol situovaný v rekreačnom areáli nad obcou Silická Jablonica.  Organizátorom podujatia je Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Základná organizácia SZOPK Trebišov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody – Správou Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras, Správou CHKO Latorica, obcou Silická Jablonica a Základnou organizáciou SZOPK Bocian.

Účastníci tábora  si svoje znalosti mohli rozšíriť prácou v odborných sekciách, ktoré viedli skúsení odborníci zo Slovenska ale aj Čiech. Veľký záujem bol o krajinársku sekciu, kde sa pod odborným vedením spoznávalo územie Slovenského krasu. V krase nechýbala ani speleologická sekcia, kde záujemcovia dokonca objavili novú jaskyňu a mohli sa zúčastniť jej prieskumu.  Účastníci sa mali možnosť zapojiť aj do terénneho výskumu a spoznávať kobylky, koníky, vážky, bzdochy, motýle, chrobáky, rastliny, plazy, netopiere a ostatné cicavce. K významným výsledkom patrí objav novej jaskyne v území, cenné poznatky o lokalitách so starými aj odumretými stromami v katastri obce, potvrdenie výskytu vzácnych živočíšnych a rastlinných druhov na území.  V utorok večer sa predstavil Národný park a Biosférická rezervácia Slovenský kras formou prezentácie a filmu. Venovalo sa aj praktickej pomoci prírode. O kosenie, hrabanie, úpravu a značenie územia sa postarali prevažne mladí účastníci. Poobedia sa niesli v duchu zachovania tradícií a starých remesiel. Pod vedením remeselníkov zo Združenia Gemerských Remeselníkov z Krásnohorskej Dlhej Lúky si záujemcovia mohli vyskúšať tkanie, drôtovanie a pletenie košíkov. Nechýbal ani zaujímavý kultúrny program o ktorý sa postarali členky Citarového súboru z Buzice a Folklórny súbor Haviarik a Dubina.

Naše zastúpenie na tábore sa venovalo deťom v detskej sekcii ako výpomoc.  Detí, ktorých poznávanie prírody baví, ktoré majú záujem chrániť prírodu, ktoré dôslednou separáciou odpadu zahanbia nejedného dospelého a  všetky nové poznatky nasávajú  ako špongia. Pracovať s nimi v detskej sekcii bola radosť. Objavovali sme okolie, sledovali a skúmali rastliny a živočíchy v rámci rôznych biotopov. Následne svoje objavy mali možnosť pozorovať pod lupou a mikroskopom. Hrali sme sa rôzne hry, maľovali si omaľovánky, pracovali s pracovným zošitom Vtáčí raj, vyrábali sme knižku stôp  aj netopierie girlandy. Zachraňovali sme motýľa z pavúčej siete a vyrobili si bocianie zobáčiky pre hru na kŕmenie bocianích mláďat. V mobilnej enviroučebni sme spoznávali vtáčie hniezda, rôzne vtáčie pierka a skúmali hmyz pod mikroskopom. Jeden deň sme navštívili Hrhovské rybníky a z pozorovacej veže sme ďalekohľadom sledovali vodné vtáctvo. Aj napriek búrkam, ktoré sprevádzali tábor počas celého týždňa tábor splnil svoj cieľ – zmapovať územie, stretnúť sa s priateľmi a zažiť krásne zážitky v lone prírody.