Čistenie kostola v Čičave

V sobotu 13.10. 2018 sa stretla partia dobrovoľníkov pred Greckokatolickým chrámom v Čičave, aby vyčistili povalu kostola od netopierieho trusu. Povalu  kostola v obci Čičava obýva v letnom období reprodukčná kolónia netopiera veľkého. Podľa doterajších poznatkov je to  3 najväčšia kolónia tohto druhu na Slovensku.

Netopier veľký (Myotis myotis)  patrí medzi hojné európske druhy, s hmotnosťou 20 – 40 g rozpätím  krídel  až 37 cm aj medzi  jedného z najväčších u nás žijúcich druhov netopierov.   Z hornej strany je netopier veľký prevažne sivohnedý a zo spodnej strany sivobiely. Jeho srsť je krátka. Obýva celú strednú a veľkú časť východnej Európy a združuje sa do veľkých kolónií, ktoré sa skladajú aj z niekoľko tisíc kusov. V lete žijú samice oddelene od samcov a venujú sa výchove mláďat. Takéto samičie kolónie nájdeme najčastejšie na povalách a vo vežiach. Cez zimu sa samce a samice spoločne uchýlia do pivníc, jaskýň a stôlní, kde po stovkách visia tesne vedľa seba v zimnom spánku.

Povalu kostola obýva v letnom období obýva samičia kolónia o veľkosti cca 1300 jedincov. Pod kolóniou sa za 4 roky ( od posledného čistenia v roku 2014)  nahromadila  veľká vrstva netopierieho trusu. Za pomoci  dobrovoľníkov  z radov členov Spoločnosti pre ochranu netopierov,zástupcov RCOP Prešov a CHKO Východné Karpaty ako aj miestnych obyvateľov sa podarilo povalu kostola vyčistiť a tak zabezpečiť podmienky na ďalšiu existenciu tejto významnej kolónie.  Dokopy sme vyniesli 50 vriec guána, ktoré môžu miestni obyvatelia využiť ako vynikajúce hnojivo do záhradiek. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a zvlášť správcovi farnosti otcovi Martinovi, ktorý nielenže sprístupnil kostol, zabezpečil,  ak sme na niečo zabudli, ale neváhal aj aktívne priložiť ruku k dielu.