Čistenie podkrovia kostola v Čičave

Počas uplynulých dní  sa stretla skupina pracovníkov a dobrovoľníkov v obci Čičava,   aby vyčistili povalu Gréckokatolíckeho  kostola od netopierieho trusu (tzv. guána). Povalu   kostola v obci Čičava obýva v letnom období reprodukčná kolónia netopiera veľkého. Podľa doterajších poznatkov je to  tretia najväčšia kolónia tohto druhu na Slovensku.

Netopier veľký je jedným z našich najväčších druhov netopierov. Jeho rozpätie krídel je do 40 cm a dosahuje hmotnosť  až 40 g. Početné kolónie môže  tvoriť niekoľko tisíc jedincov v jednom podkroví, kde sa v podmienkach strednej Európy rozmnožuje. Zimuje v podzemí pri teplote  6-8 °C. Je dobrý letec a na zimoviská migruje aj do vzdialenosti 200 kilometrov. Zaujímavá je jeho lovná stratégia. Loví v otvorených lesoch, kde počúva zvuky hmyzu lezúceho v hrabanke. Keď zaznamená väčší hmyz, pristane a korisť – hlavne bystrušky a väčšie chrobáky naháňa na zemi. Vylieta z úkrytu približne 20 min. po západe slnka.  Netopiere sú významnými pomocníkmi  pri regulácii populácií hmyzu. Všetky druhy netopierov sú zákonom chránené, spoločenská hodnota netopiera veľkého je 1000,- Eur.

Povalu kostola v Čičave   využíva v letných mesiacoch samičia kolónia o veľkosti cca 1300 jedincov. Pod kolóniou sa za 4 roky, od posledného čistenia v roku 2018,  nahromadila  veľká vrstva netopierieho trusu. Za pomoci  pracovníkov projektu BAT4MAN a dobrovoľníkov  z radov členov Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku, zástupcov RCOP Prešov a CHKO Východné Karpaty ako aj miestnych obyvateľov sa podarilo povalu kostola vyčistiť a tak zabezpečiť podmienky na ďalšiu existenciu tejto významnej kolónie.  Dokopy sa vynieslo 35 vriec guána, ktoré môžu miestni obyvatelia využiť ako vynikajúce hnojivo do záhradiek.

Správcovi farnosti bola  udelená  ďakovná prezentačná plaketa „Objekt priateľský k netopierom“, ktorá bude zdobiť fasádu kostola a informovať verejnosť o výskyte netopierov v podkroví. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a zvlášť správcovi farnosti, ktorý sprístupnil kostol v čase blížiacich sa dušičkových  sviatkov.

Aktivity boli finančne podporené projektom BAT4MAN-HUSKROUA/1702/6.1/0021.

 

Spracovala: M. Hrešová, D.  Lőbbová