Pred 48. rokmi, 22. apríla 1970, sa milióny ľudí vydali do ulíc na protest proti negatívnym dopadom priemyselného rozvoja.Smog sa stal smrteľným problémom nie len v USA, ale na celom svete. Existujú dôkazy o tom, že znečistenie smogom vedie k vývojovým oneskoreniam u detí. Ako dôsledok nadmerného používania pesticídov a iných znečisťujúcich látok klesala aj biodiverzita.

Globálne ekologické povedomie rástlo a americký kongres a prezident Nixon rýchlo reagovali. V júli toho istého roku založili Agentúru na ochranu životného prostredia a prijali aj prísne environmentálne zákony, ako napríklad zákon o čistej vode a zákon o ohrozených druhoch.

Posolstvo prezidentky skupiny Earth Day Network Kathleen Rogers:

„Deň Zeme je teraz každoročne globálnym podujatím a verím, že tento rok sa ho zúčastní viac ako 1 miliarda ľudí v 192 krajinách, čo bude najväčší deň občianskeho angažovania na svete“.

Je to deň politickej akcie a občianskej účasti. Ľudia pochodujú, podpisujú petície, stretávajú sa so svojimi poslancami, vysádzajú stromy, čistia mestá a prírodu. Firmy a vlády ho využívajú na uzatváranie prísľubov a oznamovanie opatrení vedúcich k trvalej udržateľnosti. Vedúci predstavitelia viery, vrátane pápeža Františka, spájajú Deň Zeme s ochranou Božích výtvorov, ľudí, biodiverzity a planéty, na ktorej všetci žijeme.

Skupina Earth Day Network, organizácia, ktorá vedie celosvetový Deň Zeme, oznámila tohtoročnú tému: ZASTAVME ZNEČISTENIE PLASTMI. Jeho cieľom  je zmobilizovať svet za ukončenie znečistenia životného prostredia plastmi, vytvoriť podporu pre celosvetové úsilie za odstránenie plastov na jedno použitie a vyvolať globálnu reguláciu na ich likvidáciu.

Skupina Earth Day Network chce vzdelávať ľudí o zdravotných a iných rizikách spojených s používaním a likvidáciou plastov, vrátane znečistenia oceánov, vody, prírody ako aj o rastúcom množstve dôkazov poukazujúc na skutočnosť, že rozkladajúce sa plasty vytvárajú vážne globálne problémy.

Exponenciálny rast plastov ohrozuje našu planétu,  spôsobujú napríklad otravu morského života a zranenia morských živočíchov. Prítomnosť plastov v našej potrave narúšajú ľudské hormóny a sú príčinou život ohrozujúcich ochorení a rannej puberty.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov  pripravilo  v rámci osláv Dňa Zeme viacero podujatí.   V utorok 17. apríla sme  žiakom Strednej odbornej školy technickej v Prešove porozprávali o ochrane prírody , 18.apríla sme prijali pozvanie na “Čaj o piatej” do  Krajského múzea v Prešove, kde sme porozprávali o Záchrane obojživelníkov počas jarnej migrácie. Obyvateľom obce  Kapušany sme zase vo štvrtok 19.04. porozprávali prírodnom bohatstve, ktoré sa ukrýva v ich okolí. Dňa 20. apríla sme pre  pre žiakov ZŠ Tulčík pripravili zábavno vzdelávacie stanovištia na témy Strom je veľký dom, Od semienka ku stromu, Hádaj kto som – určovanie stôp a ďalšie.  Najväčší ohlas malo žabacie stanovište, kde sa dozvedeli o jarnom putovaní žabiek, vyskúšali ako je ťažko vláčiť svojich partnerov na chrbte k rybníku a uzavreli sme to pravým žabacím koncertom. Žiaci sa potom vybrali skrášľovať svoju obec vyzbieraním odpadkov a úpravou záhonov okolo školy.  24. apríla nás ešte čaká podobné podujatie pre žiakov ZŠ Krivany.

Ako migrujú žabky si vyskúšali na živo aj žiaci 1. stupňa.

Hádaj kto som – určovanie zvierat na základe pobytových znakov

Strom je veľký dom – rozprávanie o obyvateľoch jedného stromu spojené s hádankami