Dni NATURA 2000 na Slovensku

Vstupom do Európskej únie sa každý členský štát zaviazal chrániť najviac ohrozené rastliny, živočíchy a prirodzené biotopy. Európska únia tak buduje sústavu Natura 2000, ktorá tento rok oslavuje okrúhle výročie. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými a mimovládnymi organizáciami pri tejto príležitosti usporadúva viaceré podujatia pre verejnosť.

 

Aj Slovensko chráni európske prírodné dedičstvo a to prostredníctvom siete Natura 2000.  Tvorí ju 642 území európskeho významu, čo je 12,5% výmery Slovenska a  41 chránených vtáčích území, čo predstavuje 26,3 % z územia Slovenska. Od vzniku Natura 2000 uplynulo 30 rokov a práve toto výročie si na Slovensku pripomenieme viacerými podujatiami a oslávime ho spolu s verejnosťou.

Ministerstvo životného prostredia spolu s rezortnými organizáciami ŠOP SR a SAŽP ako aj neziskovými partnermi Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie a WWF Slovensko pripravilo niekoľko podujatí v piatich chránených lokalitách Slovenska.

Všetky aktivity budú mať edukatívny a zážitkový charakter a väčšina z nich sa bude realizovať v piatok 20. mája 2022.

Pozývame Vás na spoločnú oslavu Dní Natura. Vybrať si môžete z viacerých lokalít. Naše pracovisko sa zúčastní osláv v spolupráci s CHKO Latorica. Plánuje sa exkurzia na lokalitu UEV Veľký kopec pri Kráľovskom Chlmci,  doobedu je plánovaná exkurzia pre študentov a poobede budú pripravené aktivity pre verejnosť po trase na vrchol Veľkého kopca. Počas celého dňa bude v piatok pripravený infostánok NATURA 2000 na námestí v Kráľovskom Chlmci. Všetkých srdečne pozývame.