Krásne počasie láka všetkých vyjsť si niekam na prechádzku. V prírode v tomto období vládne čulí ruch, keďže sa začína  obdobie starostlivosti o potomstvo.  Je preto najvhodnejší čas obdivovať krásy prírody, čo sme využili a spolu s deťmi z MŠ Bajkalská, Prešov  sme 2 dni strávili  na exkurzii v prírode.  Naším cieľom bol náučný chodník Tajch v Slanských vrchoch. Ten vedie aj prírodnou pamiatkou Zárez stravného potoka. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1994  na ochranu erózneho zárezu úseku toku Stravného potoka s turisticky atraktívnymi mikroformami reliéfu -perejami, kaskádami  na výstupe centrálnokarpatského paleogénu a jeho styku s vulkanitmi. S deťmi sme počas exkurzie pozorovali stopy a pobytové znaky zvierat,  ovoniavali sme  kvietky a obdivovali obyvateľov mokradi.  Podarilo sa nám pozorovať motýle, žabky, mloky aj užovky vyhrievajúce sa v plytkej mláke. Veľmi nás potešilo, že deti si pamätali veľa informácií, ktoré sme im poskytli pred časom, keď sme ich škôlku navštívili s ekovýchovným programom “Ako žabka o mokraď prišla”.  Utvrdilo nás to v tom, že environmentálna výchova je súčasťou vyučovacieho procesu a pokiaľ začneme pracovať už s tou najmladšou generáciou, môžme veriť, že budúce generácie si našu prírodu budú vážiť a  náležite sa o ňu starať. 

Pozornému očku neušlo ani toto    zvieratko.

Pozorovali sme vodné bezstavovce ….

 

 

Pohľad na vodopád Stravného potoka.

Konárik alebo živý tvor?

Vôňa mesačnice prilákala aj motýle.

      Pozorujeme život v potoku.

 

 

 

                Trieda včielok