DOBRO V ČASE KRÍZY sa cení viac ako inokedy. Ani v tomto čase nekonajme unáhlene. Zvážme, kde a komu venujeme svoj čas, energiu a ďalšie zdroje. Investovanie do toho najcennejšieho – do ochrany životného prostredia a teda aj do svojho zdravia, je jedna z vecí, čo má zmysel.
Preto je tu výzva na zapojenie sa do Kampane „Nadýchni sa“, lebo si zdravý/zdravá. A to je super. Všetci vieme, že najlepšie si oddýchneme v prírode. Je to miesto, kde môžeme zhlboka dýchať a naplno si užívať každý moment za prítomnosti príjemných slnečných lúčov a jemných zvukov vtáčieho štebotania. Spojme príjemné s užitočným. Pri každej prechádzke prírodou si zoberte rúško, rukavice a vrece na odpad. Vyzbierajte, čo tam po nespratníkoch ostalo a čo vládzete zobrať do najbližšieho koša, či kontajnera. Ak nám o svojom dobrom skutku napíšete a pripojíte fotku do udalosti, ktorá je z toho dôvodu založená na našom facebooku pod názvom ” DEŇ ZEME 2020 s Prešovským dobrovoľníckym centrom  ” . Tí, ktorí nám zašlú fotografiu s krátkym komentárom o aktivite do 31. mája 2020  môžu získať aj zaujímavé vecné ceny. Touto prospešnou aktivitou pomôžete prírode, sebe a môžete tak ísť i našim najmenším príkladom a učiť mladších správnym návykom.
Kampaň sme odštartovali 22. apríla 2020 a ukončíme ju 5. júna na Deň Životného prostredia, kedy vyžrebujeme  5 dobrovoľníkov,   ktorí nám poslali info o dobrých skutkoch.

Už 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína, že Zem nám poskytuje množstvo cenných darov. Tieto zdroje zneužívame a nedokážeme ich spravovať tak, aby z nich mohli čerpať aj budúce generácie. V duchu myšlienky „Mysli globálne, konaj lokálne“ sa môže zapojiť do ochrany a zveľaďovanie ŽP každý. Veľký aj malý. Pridaj sa aj TY !

 

V prípade otázok vám radi odpovedia organizátorky:
Juliana Hajduková, 0908 217 080; dobrovolnictvopo@gmail.com
Petra Gerhartová, 0910 542 333; dobrovolnictvopo@gmail.com
Marta Hrešová, 0903 055 256; marta.hresova@sopsr.sk