V termíne od 12. do 13. júla 2018 sa uskutoční 4. ročník podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH, v rámci ktorého správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove sa po prvýkrát  zapojilo do zahraničného projektu Youth at the Top  – Mládež v horách, realizovaného asociáciou Alparc (Alpská sieť chránených území) s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Pre deti a mladých ľudí bude pripravený zážitkový program spojený s rôznymi aktivitami. Ten zrealizujeme na lúke za Oblíkom  v Slanských vrchoch.  Cestou budeme spoznávať krásy doliny, budeme si všímať okolitú prírodu, rastliny a živočíchy. V poobedňajších a podvečerných hodinách sa  zahráme environmentálne hry na tému vplyvu klimatickej zmeny na horské ekosystémy. Deň zakončime posedením pri ohni a zdieľaním zážitkov. Druhý deň bude turistická vychádzka na vrch Oblík.

  • Miesto: lúka za Oblíkom, Petrovce, Slanské vrchy
  • Odchod: Hanušovce, 12. júl 2018, 13.00 hod.
  • Príchod: Hanušovce , 13. júl 2017, 17.00 hod.
  • Prenocovanie: lúka za Oblíkom
  • Kontakt: Marta Hrešová
  • Email: hresova@sopsr.sk