Mládež v horách (YOUTH AT THE TOP)  je projekt, ktorý mobilizuje skupiny mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času v prírode.

Toto medzinárodné podujatie prebehlo s podporou asociácia Alparc (Alpská sústava chránených území), neziskovej organizácie Educ´Alpes a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva. Mládež v horách  je predovšetkým medzinárodný projekt, kolektívna akcia organizovaná súčasne v alpských krajinách (Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko a Švajčiarsko) a karpatských krajinách (Slovensko, Rumunsko), ktorého cieľom je vytvoriť väzby medzi rôznymi krajinami a symbolicky prekračovať administratívne a jazykové bariéry tým, že Alpy a Karpaty považujú za spoločný  región.     V termíne od 16.  júla 2020 do 30. septembra  sa koná  6. ročník podujatia  „Youth at the Top“ MLÁDEŽ V HORÁCH, v rámci ktorého správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou.

Zo Slovenska na výzvu o zapojenie sa do projektu zareagovali tento rok 2 organizačné jednotky Štátnej ochrany prírody SR. Jednou z nich bolo Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, ktoré sa už po 3.krát  pripojilo k ďalším tridsiatim chráneným územiam v 7 alpských a karpatských krajinách.

Za miesto akcie si vybrali severnú časť Slanských vrchov. Napriek nie práve najlepšiemu počasiu štvrtkové ráno privítalo účastníkov krásnym slnečným počasím, ktoré nás sprevádzalo počas celej akcie. V prvý deň našim cieľom bolo spoznať okolie mýtami opradeného vrchu Oblík.  Typická dominanta  na severnej strane Slanských vrchov  predstavuje zriedkavý geologický jav – sopečný kužeľ čnejúci sa do výšky 925 m.n.m. Vrcholové časti Oblíka sú súčasťou NPR Oblík, ktorá bola vyhlásená v roku 1964  za účelom ochrany lesných biotopov a pralesných zvyškov. Naša skupinka pozostávajúca z 12 mládežníkov a 4 vedúcich počas vychádzky spoznávala okolitú  prírodu. Sledovali sme motýle i pavúky na lúke, pozorovali bystrušku pri love a poznávali naše dreviny. NPR Oblík slúži aj ako výskumná plocha lesného hospodárstva. Vďaka miestnemu lesníkovi sme sa dozvedeli, že čísla na stromoch sú pre potreby lesníckeho výskumu, kde sa v určitých periódách merajú prírastky drevnej hmoty. Pre nás to bola hra, kde si každý skúsil pohľadať strom so svojím vekom alebo obľúbeným číslom.

Po turistike nasledovalo rozloženie stanového tábora na lúke. Vďaka balíkom sena, ktoré sú určené pre zver na zimné prikrmovanie sme si zašportovali. Beh na boso a preskoky cez balíky boli neplánovane vyhlásené za najlepšiu aktivitu akcie J. Pokračovali sme skúškou presnej mušky streľbou z luku na terč . Večer sme sa započúvali do tajomných zvukov prelietavajúcich netopierov za pomoci batdeketora. Dobrú noc nám dával kuvičok vrabčí, ktorý sa usadil na blízkych stromoch.

Po raňajšej rozcvičke sa naša skupinka vybrala do Doliny obrov po náučnom chodníku Telekia. Vďaka náučným tabuliam sme sa zoznámili s najčastejšími obyvateľmi lesa. V mlákach sme pozorovali vyvíjajúce sa žubrienky kunky a mladé salamandry. Ochutnali sme niektoré rastlinky a listy stromov. Cieľ putovania bola Obria stopa, podľa ktorého sa volá aj Dolina obrov. Obria stopa je  plochý kameň, v ktorom sa dá rozpoznať “šľapaj” približne 80 centimetrov dlhá a v prednej časti chodidla 30 centimetrov široká.

Jej pôvod má niekoľko verzií. Traduje sa, že týmto smerom išiel obrovitý chlapík, ľavou nohou nechal odtlačok na tomto kameni a pár tejto ľavej stopy sa nachádza v katastri Petkoviec. Iné vysvetlenie pôvodu Obrej stopy je, že malo ísť o brúsny kameň používaný v bojoch. A posledná verzia je, že sa jednalo obradné miesto a ‘noha’ mohla byť obetnou miskou v bruchu kultového zvieraťa.  Po tejto túre nás čakal presun do Pavloviec, kde sme mali prichystané občerstvenie a  ubytovanie. Posledný deň akcie sme navštívili prírodnú pamiatku Zárez stravného potoka. Dôvodom ochrany tejto prírodnej pamiatky je erózny zárez na úseku Stravného potoka. Bola vyhlásená v roku 1994 na výmere 4 ha. Charakteristické sú turisticky atraktívne mikroformy reliéfu – kaskády, pereje a jaskynky v zlepencových súvrstviach.

My sme obdivovali vodopád na Stravnom potoku. Vodopády v Slanských vrchoch sú vzácnosťou a preto ide o chránený vodopád, ktorý sa nachádza len 50 m od minerálneho prameňa.  Keďže v predchádzajúcich dňoch výdatne pršalo, vodopád nás privítal plným prietokom.

PR Zárez Stravného potoka je súčasťou Lesného náučného chodníka Tajch, ktorý ponúka návštevníkom po celej trase množstvo informácii o lese, o jeho flóre a faune, práci lesníkov a lesných robotníkov, hospodárení a starostlivosti o les. Náučný chodník sa skladá z dvoch okruhov. My sme si vybrali kratší variant, ktorý nás doviedol k lesnej škôlke a škole v prírode. Tu sme sa zahrali zopár hier, zopakovali si, čo všetko sme videli, počuli či stopovali počas uplynulých dní a vrátili sme sa späť na chatu, kde nás už čakal záverečný guláš, posledné fotenie a rozlúčka.

Tretí ročník akcie Mládež v horách prebehol úspešne, aj keď súčasná situácia nám pri plánovaní a organizovaní mierne komplikovala prípravy. Veríme však, že celé podujatie splnilo svoj cieľ vytiahnuť mládež od mobilných zariadení a ukázať im skutočný každodenný život, ktorý prebieha v prírode a na chvíľu sa stať jeho súčasťou.