7. ročník medzinárodného podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH s viac ako 40 lokálnymi aktivitami

8.- 9. júla sa v 9 rôznych krajinách Álp a Karpát vydá niekoľko skupín detí a mládeže na horskú túru a nocľah so správcami chránených území, na ktorú určite nezabudnú.

Medzinárodné podujatie Mládež v horách 2021 (Youth at the Top2021je realizované Alpskou sieťou chránených území (Asociáciou Alparc) a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva. Cieľovou skupinou sú skupiny detí a mladých ľudí vo veku 6-26 rokov, s odporúčaním pre zapojenie sa detí aj zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Dôležitý symbolický charakter podujatia spočíva v tom, že stovky mladých ľudí môžu zažiť a zdieľať svoje spojenie s prírodou a okolitými horami v rovnaký čas na rôznych miestach v celej Európe. Vydajú sa do chránených oblastí Álp a Karpát, kde budú spoznávať prírodné, kultúrne prostredie a umelecké výtvory, pamiatky späté so životom v prírode, v horách.  Mladí ľudia budú mať príležitosť skúmať, experimentovať a možno aj prekonávať svoje fyzické možnosti.

Aj napriek tomu, že je každé podujatie organizované lokálne a nezávisle od ostatných, medzinárodný rozmer projektu je v samom srdci podujatia Mládež v horách. Cieľom je symbolicky prelomiť bariéry, akými sú administratívne hranice, a zároveň nadobudnúť vedomie, že sme súčasťou európskej identity a spoločného geografického priestoru.

Toto podujatie je príležitosťou na zvýšenie povedomia o alpskom prírodnom a kultúrnom dedičstve. Zameriava sa na hodnoty ako sú solidarita, úcta kolektívne konanie, ktoré sú rozhodujúce aj pre bezpečný zážitok z hôr. Projekt sa snaží o obnovenie a posilnenie vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou.

Pozrite si video z minuloročného podujatia Mládež v horách. Viac ako 250 mladých ľudí sa počas jednej túry a jednej noci v horách v Alpách a v krajinách Karpát spojilo s prírodou: https://youtu.be/FAw9i7sW8YQ

Tohtoročná téma – MIESTNE JEDLO /NAŠE LOKÁLNE JEDLÁ V ČASE

Spoločná tohtoročná téma prináša mnoho kultúrnych, spoločenských a historických aspektov. V Alpách je v súčasnosti gastronómia pre mnohých ľudí synonymom potešenia a pohody. Napriek tomu jedlo bolo v nedávnej minulosti jadrom mnohých spoločenských problémov a obyvatelia trpeli nedostatkom.

Téma jedla tiež otvára mnoho súčasných otázok súvisiacich s nezdravými stravovacími návykmi, či potravinami, dobrými životnými podmienkami zvierat, až po hľadanie riešení v ekologickom poľnohospodárstve a vízií spojených s ekológiou a biodiverzitou, ktoré sú v aj našich horách veľmi dôležité.

Všetky zúčastnené skupiny majú možnosť realizovať pestré aktivity, pričom spoločnou úlohou je zdieľať miestny recept pre vytvorenie jedinečnej medzinárodnej kuchárskej knihy ALPARC.

Štátna ochrana prírody SR sa aj tento rok zapojí do medzinárodného podujatia Mládež v horách 2021

Nahliadnite do pripravovaných podujatí v našich Národných parkoch a Chránených územiach ŠOP SR:

Pieninský národný park si pripravil pre mládež aktivity spojené s tohtoročnou témou podujatia a to príprava regionálneho jedla a ochutnávka výrobkov z ovčieho mlieka. Účastníci sa vydajú na nenáročnú prechádzku okolo rieky Dunajec zo Spišskej Starej Vsi na salaš Pieniny. V poobedňajších hodinách si budú môcť vyskúšať ryžovanie zlata, odchyt vážok a po zotmení pozorovanie bobra vodného. Čaká ich spoločná opekačka a kempovanie na rybníku pri Spišskej Starej Vsi – Nokle.

Kontakt na organizátorov: Ing. Margaréta Malatinová, margareta.malatinova@sopsr.sk, Správa Pieninského národného parku, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves

Web: http://pienap.sopsr.sk/

CHKO Horná Orava v rámci dvojdňového podujatia pre deti a mladých ľudí pripraví zážitkový program spojený s rôznymi aktivitami. Súčasťou bude turistický výlet pod Babou horou, návšteva chovateľa kôz, výroba a ochutnávka syrov. Deň sa zakončí posedením pri ohni, prípravou tradičných „moskoľov“, či nočnými zážitkami (pozorovanie hviezd, monitoring sov…).
Miesto: Chata Vonžovec pod Babou horou
Odchod: Oravská Polhora, 8. júl 2021
Príchod: Chata Vonžovec , 9. júl 2021
Prenocovanie: Chata Vonžovec pod Babou horou

Kontakt na organizátorov: Ing. Zuzana Kertysová, zuzana.kertysova@sopsr.sk, Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo

Web: http://chkohornaorava.sopsr.sk/

Informácie k podujatiu TU

CHKO POĽANA v rámci podujatia bude spoločne s mladými ľuďmi objavovať krásy prírody starej sopky v CHKO–BR Poľana. Po naplánovanej túre z Prednej Poľany na NPR Zadná Poľana sa bude pokračovať na vyhliadky Katruška a Zbojnícky tanec a späť popod Strungu cez sedlo Priehybina na Prednú Poľanu. Počas turistickej vychádzky si predstavia typické rastliny a živočíchy biotopov Poľany, budú pozorovať les a počúvať jeho zvuky. Zahrajú si enviro hry zamerané na populačnú dynamiku, diskutovať budú na tému biodiverzita, o klimatickej kríze, o dôsledkoch ľudskej činnosti na prírodu. Spoločne si pripravia tradičné lokálne jedlo – Dupčiaky. Súčasťou akcie bude spoznávanie domácej kuchyne každého zo zúčastnených. Vo večerných hodinách príde na rad sledovanie západu slnka, čítanie povestí, spievanie podpolianskych piesní…

Na druhý deň vyskladáme spoločne s pomocou detí a mladých ľudí logo „MAB“ pri príležitosti tohoročných osláv 50. výročia programu Človek a biosféra.

Kontakt na organizátorov: Ing. Anna Gondováanna.gondova@sopsr.skSpráva CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

Web: chkopolana.sopsr.sk 

Informácie k podujatiu TU

Regionálne centrom ochrany prírody Prešov sa už po 4. krát zapája do akcie Mládež v horách. Pre aktívnu mládež v rámci tejto akcie je pripravená teréna exkurzia po NCH Herlica nad obcou Petrovce, kde sa zamerajú na prírodné zaujímavosti, ale aj históriu. V tejto časti Slanských vrchov počas 2. svetovej vojny bolo aktívnych niekoľko partizánskych skupín. Po túre bude čas na oddych a rozhovory o tradíciách a regionálnych špecialitách. Ku každej opekačke patrí živánska, ktorú si pripravia na ohni. V piatok navštívia včelára, zahrajú si ekohry a vo večerných hodinách sa vrátia do civilizácie.

Kontakt na organizátorov: Ing. Marta Hrešová, marta.hresova@sopsr.sk, ŠOP SR – RCOP Prešov
Švábska 4, 080 05 Prešov

Web: http://rcoppresov.sopsr.sk
Informácie k podujatiu TU

Viac informácií na: