Mládež v horách – Na Čergovských lúkach

Mládež v horách – Na Čergovských lúkach

V termíne od 11. do 13. júla 2019 sa uskutočnil 5. ročník podujatia  „YOUTH AT THE TOP –  MLÁDEŽ V HORÁCH 2019″, v rámci ktorého správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou.

Cieľom projektu je vytvoriť prepojenia medzi rôznymi krajinami a symbolicky odstrániť administratívne a jazykové bariéry a zároveň  ukázať mladým ľuďom, že aj pobyt v horách môže byť zábavný a poučný. Zo Slovenska na výzvu o zapojenie sa do projektu zareagovali  3 organizačné jednotky Štátnej ochrany prírody SR. Jednou z nich bolo Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, ktoré sa už po 2.krát  pripojilo k ďalším viac ako štyridsiatim chráneným územiam v 9 alpských a karpatských krajinách.

Za miesto konanie akcie si organizátori  vybrali lúku pri lesníckej chate nad obcou Kríže v pohorí Čergov. V deň odchodu nás prekvapil silný dážď a riešili sme otázku, či podujatie nepresunúť na iný termín. Mládež však jasne dala najavo, že sa ide za každého počasia a sú pripravení odolávať aj nepriaznivým poveternostným podmienkam. Aby sme si výlet užili,využili sme na časti trasy hromadnú dopravu. Najprv autobusom do Kapušian, kde prechádzajúc okolo  sochy sv. Cyrila a Metoda sme si pripomenuli ich prínos pre náš národ v podobe prvého písma – hlaholiky. Cestou na vlakovú stanicu sme sa zásobili čerstvým pečivom v miestnej pekárni, ktoré sme potom  ochutnávali, hľadiac na krajinu meniacu sa za oknom vlaku. Bardejov nás privítal premenlivým počasím. Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu – Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO. Prezreli sme si najznámejšie pamiatky mesta, prešli sme sa po opevnení a pomaškrtili v cukrárni, schovávajúc sa pred búrkou a nakoniec nastúpili do objednaného mikrobusu, ktorý nás doviezol do dedinky Kríže.

Dedinka  Kríže sa rozprestiera na východnom svahu v Čergovskom pohorí v povodí toku Slatvinec. Reliéf, na ktorom obec stojí má výrazne členitý povrch s hlbokými dolinami a strmými svahmi tvorí treťohorný flyš. Prevláda súvislý les s porastom buka, jedle, smreka a borovice.

Po príchode ako prvé bolo hľadanie správneho miesta pre stany a následne ich stavba. Deti boli veľmi šikovné a zvládli to veľmi rýchlo.  Napriek chladnému počasiu väčšina detí chcela spať vonku, aj keď mali k dispozícii  blízku chatu. Nasledovalo spoločné spoznávanie sa  ako aj hľadanie tajných zákutí v okolí. Poniektorí sa vrátili s peknými úlovkami v podobe hríbov alebo raždia na oheň. Dospelý mali zatiaľ na starosti varenie guľášu v kotlíku. Po spoločnom obede nasledovali pohybové aktivity na zahriatie. Mokrý terén bol však šmykľavý a tak sme deti museli krotiť, keďže váľanie v blate sa im celkom zapáčilo.  Večer sme strávili pri ohni, opekali špekáčiky, rozprávali sa a postupne deťúrence po celodennom pobyte vonku zaliezali do stanov, z ktorých sa ešte dlho  ozývalo tiché šuškanie. Večerný pohľad na svetielkujúce stany so spiacimi obyvateľmi bol signálom aj pre dospelých sprievodcov na zalezenie do stanu, keďže bol pred nami  ďalší deň.

 

 

 

 

 

Piatkové ráno nás privítalo slnečným počasím.  Po výdatných raňajkách a dobrom čajíku nastúpili prípravy na turistickú vychádzku na hrebeň Čergova.  Trasa viedla lesnou cestou, kde sme spoznávali rastliny a dreviny, rastúce v okolí. Na vrchu Chochuľka  (1023 m.n.m) sa nám naskytol krásny výhľad na časť Čergova a v diaľke sme zazreli aj tatranské štíty. Väčšiu radosť nám priniesol pohľad pod nohy, kde sa rozprestierali koberce dozrievajúcich čučoriedok. Náš postup sa tak spomalil, keďže cestou sa všetci hostili na týchto sladkých a zdravých plodoch. Na obed sme dosiahli náš cieľ vrch Čergov (1050 m.n.m).

Táto časť Čergova je súčasťou siete NATURA 2000 chráneného vtáčieho územia SKCHVU052 Čergov a územia európskeho významu  SKUEV 0332 Čergov. Boli vyhlásené za účelom ochrany vtáctva a biotopov a druhov európskeho významu, akými sú fúzač alpský, roháč obyčajný, viacero druhov netopierov a veľkých šeliem.  Tu sme si dopriali zaslúžený oddych a občerstvenie. Deti z Hanušoviec svojim kamošom od Košíc a Bardejova ukázali v diaľke vrch Oblík a Šimonku, ktoré boli miestom konania akcie v minulom roku. Spiatočná cesta ubiehala rýchlo. Niektorí vytrvalejší  sa rozhodli pokračovať dlhšou trasou na Bukový vrch a sedlo Žobrák, kde sa nachádza vyhliadková veža, poskytujúca výhľad na Nízke Beskydy. Zostup strmým svahom dal zabrať našim kĺbom, ale vidina chutnej večere nás poháňala vpred. Vďaka dovozu stravy z blízkej reštaurácie  sme sa nemuseli venovať príprave jedla, ale vrhnúť sa do pripravených aktivít.  Pri hrách  „Na mravca“, nohejbale či aktivitách s farebným padákom decká  sa dobre zabávali a ich smiech a dobrá nálada nám dospelým spríjemňoval  celý večer. Večer pri ohni sme sa venovali téme“ Horské mýty a legendy“, ktorá bola nosnou témou tohtoročného podujatia Mládež v horách. Prečítali sme si úryvky zo starých povestí od autora Andreja z Bardejova, viažuce sa k tomuto regiónu. V blízkosti obce Kríže sa nachádza Zbojnícka jaskyňa, kde sa našiel záhadný nápis. . Nápis je tvorený piatimi znakmi (možno symbolmi), ktoré je ťažko jednoznačne priradiť k nejakej známej abecede. Existuje viacero vysvetlení, čo tento nápis znamená. Zatiaľ sa ako najpravdepodobnejšia javí verzia, že ide o pomenovanie oblasti, teda slovo Dúpne, napísané v cyrilike, ktorá sa v tejto oblasti bežne používala v písomnom prejave.  V ďalšej verzii ide o znaky zbojníkov (nôž /dýka/, lyžica a vidlička), čo samozrejme vyplýva z rôznych legiend o zbojníkoch v tejto oblasti. Deti povymýšľali ďalšie verzie vzniku nápisu ako aj nové príbehy, ktoré by sa viazali k tomuto miestu.

 

Sobota bola síce v znamení odchodu, ale aj pripomenutia si významnej úlohy obci Kríže počas bojov v 2. svetovej vojne. Nad obcou sa vypína veľký pamätník postavený v roku 1960 na počesť padlých hrdinov SNP. To bola aj naša posledná spoločná zastávka na podujatí Mládež v horách. Nasledovalo už len rozdanie účastníckych listov účastníkom a poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou podujatia Mládež v horách 2019.