V termíne od 11. do 12. júla 2019 sa uskutoční 5. ročník podujatia MLÁDEŽ V HORÁCH, v rámci ktorého správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove sa zapojilo do zahraničného projektu Youth at the Top alebo Mládež v horách, realizovaného asociáciou Alparc (Alpská sieť chránených území) s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Pre deti a mladých ľudí bude pripravený zážitkový program spojený s rôznymi aktivitami. Ten zrealizujeme nad obcou Kríže v pohorí Čergov. Cestou budeme spoznávať krásy doliny, budeme si všímať okolitú prírodu, rastliny a živočíchy. V poobedňajších a podvečerných hodinách sa  zahráme environmentálne hry. Deň zakončíme posedením pri ohni a zdieľaním zážitkov. Druhý deň bude turistická vychádzka na vyhliadkovú vežu Žobrák. Keďže tohtoročnou témou sú „Miestne mýty a legendy“ navštívime pietne miesta, pozostatky bojov z 2. svetovej vojny a porozprávame si  o živote, aký tu viedli obyvatelia v dávnych dobách.