Navštívili sme Zámutov…

Obci Zámutov sa hovorí aj vstupná brána do Slanských vrchov. Leží v okrese Vranov nad Topľou a jej poloha ju predurčuje ako východiskový bod na viaceré zaujímavé miesta.  V katastri obce môžete obdivovať chránený strom borovicu Jeffreyovu nápadnú svojimi veľkými šiškami. Jej vek sa odhaduje na 200 rokov. Pre turistov sú lákadlom lesnícky náučný chodník a  Zámutovské skaly, ktoré sú vyhlásené  od roku 1980 za národnú  prírodnú rezerváciu. Tvorí ju pôsobivý skalný komplex z južnej strany zarastený starou pôvodnou dubinou s teplomilným porastom prevažne lipnice.  Botanicky významné sú na skalách najmä žlté trsy tarice skalnej, skalice horskej, cesnaku horského, skalice srsnatej. Na výslnených čistinkách porasty medničky sedmohradkej, fialky trojfarebnej skalnej, luskáča lekárskeho a iných. Zámutovské skaly s teplomilným porastom tvoria kontrastný a významný objekt medzi okolitými bučinami Slanských vrchov.

 

V roku 1981 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu aj Zámutovská jelšina, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti Slanských vrchov severozápadne od obce v doline potoka medzi Čarnou skalou a hrebeňom Zámutovských skál. Neveľká terénna zníženina (0,66 ha) zarástla jelšou lepkavou. Vyvinulo sa tu postupne typické slatinné jelšové spoločenstvo s ostricou predĺženou a ostricou.

 

 

 

 

Do obce Zámutov sme prišli na pozvanie pracovníkov Komunitného centra, ktorý chceli spropagovať prírodné zaujímavosti obce pred širokou verejnosťou. Na stretnutí sme predstavili hlavnú náplň našej práce, t.j. starostlivosť o prírodu so zameraním na ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Pre deti sme mali nachystané aktivity v podobe tvorivých dielní a ekohier. Veríme, že aj účasťou na takýchto podujatiach zvyšujeme záujem verenosti o prírodné hodnoty a dávame návody ako prispieť k ochrane prírody.