Nový náučný chodník na Sigorde

Nový náučný chodník na Sigorde

Vodná nádrž Sigord sa nachádza v katastri obce Kokošovce. Je pomerne často navštevovaná ľuďmi v každom ročnom období, ktorí si chcú oddýchnuť v prírode. Novým lákadlom pre návštevníkov má byť aj náučný chodník Sigordské kolečko, ktorý na troch informačných paneloch informuje o prírodných krásach okolia. Sme radi, že sme mohli spolupracovať pri tvorbe textovej časti a veríme, že náučný chodník  prispeje k rozvoju turizmu v tejto časti regiónu.