Odštartovali sme ekovýchovný program BOCIAN

Odštartovali sme ekovýchovný program BOCIAN

V tomto roku už po 7. krát sa školy z nášho regiónu môžu zapojiť do ekovýchovného programu BOCIAN.

 Cieľom programu je:

–         zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania a zapojiť ich do zmysluplnej odbornej činnosti

–         získať prostredníctvom dobrovoľníkov údaje o hniezdení a zvýšiť ekologické vedomie účastníkov

Pre všetkých záujemcov o zapojenie sa do programu je pripravená brožúra, ktorú na vyžiadanie zašleme.

Program sme odštartovali sériou prednášok o bocianovi bielom na ZŠ Važecká, Prešov. Žiaci sa dozvedeli zaujímavostí zo života bociana bieleho, o jeho cestách do Afriky a prečo je dôležité bociany chrániť.  Na záver sa žiaci pochválili aj svojími kresbami bocianov.