Od prírody sme dostali  darček v podobe miliónov  druhov organizmov, ktoré poznáme a milujeme. Sú aj také, ktoré zostávajú ešte ľudským očiam skryté.   Bohužiaľ, ľudské bytosti majú schopnosť  narúšať rovnováhu prírody a výsledkom je, že svet čelí najväčšej hrozbe úbytku druhov. Už pred viac  ako 60 000 000 rokmi vyhynuli dinosaury. Ale na rozdiel od osudu dinosaurov, rýchle miznutie  druhov v našom dnešnom svete je výsledkom ľudskej činnosti.

Bezprecedentné globálne ničenie a rýchle zníženie populácie rastlín a voľne žijúcich živočíchov sú priamo spojené s  ľudskou činnosťou: klimatické zmeny, odlesňovanie, strata biotopov, obchodovanie a pytliactvo, neudržateľné poľnohospodárstvo, znečistenie a pesticídy ….. Vplyvy všetkých dopadov ľudskej činnosti na našu planétu sú obrovské.

Ak nebudeme konať teraz, ľudstvo môže prísť o najvzácnejšie dedičstvo.

Všetky živé bytosti  majú vnútornú hodnotu a každý hrá jedinečnú úlohu v zložitej sieti života. Musíme spolupracovať na ochrane ohrozených a ohrozených druhov: včely, koralové útesy, slony, žirafy, hmyz, veľryby a ďalšie.

Dobrou správou je, že mieru vyhynutia môžeme   spomalil  a mnoho našich  ohrozených druhov môže byť prinavrátených do prírody, ak budeme spolupracovať  na zlepšení stavu životného prostredia.

10  FAKTOV – GLOBÁLNY POKLES DRUHOV

Svet čelí masovému vyhynutiu druhov. Vo svetovom meradle viaceré druhy rastlín a živočíchov od cicavcov, vtákov, plazov, obojživelníkov, článkonožcov, rýb, kôrovcov, koralov a iných, zaznamenávajú pokles početnosti a stoja na prahu vyhynutia. Ľudská civilizácia mala negatívny vplyv na väčšinu živých vecí. Prinášame vám prehľad desiatich faktov, či skutočností o globálnom poklese druhov.

1.fakt – Sme uprostred najväčšieho obdobia vyhynutia druhov za posledných 60 miliónov rokov. Bežne ročne vyhynie jeden až päť druhov. Vedci však odhadujú, že dnes strácame druhy na úrovni 1 000 až 10 000-násobok normálnej frekvencie, pričom každý deň nenávratne stratíme z prírody viaceré druhy. Žiaľ, druhy zmiznú skôr, ako sa o nich dozvieme viac, alebo zistíme ich prínosy pre naše zdravie a planétu. [1]

2. fakt – Nová štúdia naznačila, že populácia hmyzu sa v Nemecku za posledných 28 rokov znížila o viac ako 75 %. Je to veľmi alarmujúce: 80 % voľne žijúcich rastlín sa spolieha pri opeľovaní na včely a iný hmyz a 60 % druhov vtákov sa spolieha na hmyz ako zdroj potravy. [2]

3. fakt – Ničenie biotopov, ťažba a zmena klímy spôsobujú stratu polovice populácie voľne žijúcich zvierat na svete. [3]

4. fakt – Primáty, sú obzvlášť pod mimoriadnou hrozbou. Takmer 60 % z 504 druhov primátov je ohrozených vyhynutím a populácia 75 % našich druhov primátov rapídne klesá. [4]

5. fakt – Celosvetovo je pri rybolove ročne omylom chytených alebo vážne zranených viac ako 650 000 morských cicavcov. [5]

6. fakt – V posledných 20 rokoch bolo približne 75 % všetkých druhov ozubených veľrýb, ako sú delfíny, sviňuchy a 65 % druhov plutvonožcov (lachtany) negatívne zasiahnutých výlovom pri intenzívnom rybolove. [6]

7. fakt – 40 % druhov vtákov vo svete je na ústupe a 1 z 8 je ohrozených globálnym vyhynutím. [7]

8. fakt – Naše veľké mačky, vrátane tigrov, leopardov a gepardov, sú kriticky ohrozené a mnohé z nich v nasledujúcom desaťročí vyhynú. Mačky sú často prenasledované a zabíjané kvôli svojím častiam tela využívaným v ľudovej medicíne a kvôli kožušinám. Čína naďalej ostáva najväčším svetovým trhom pre telá a produkty týchto mačiek, ale i iných druhov ako kriticky ohrozených nosorožcov, slonov, šupinavcov. [8]

9. fakt – Populácie jašteríc sú obzvlášť citlivé na zmenu klímy. Nedávna štúdia uvádza, že ak súčasný pokles populácií jašteríc bude pokračovať, tak 40 % všetkých druhov jašteríc do roku 2080 vyhynie. [9]

10. fakt – Kedysi americký bizón sa počítal na milióny kusov a potuloval sa od Aljašky do Mexika. Dnes bizóny zaberajú menej ako jedno percento ich pôvodného biotopu. Biotop prežívajúcich bizónov je extrémne malý a pevne kontrolovaný, že je veľkosťou porovnateľný s priestorom pre chov dobytka. [10]

 

Celosvetová organizácia EARTH DAY NETWORK vyhlásila za hlavnú tému tohtoročnej kampane deň Zeme:

„ Protect Our Species  – Chráňme naše druhy”

Cieľom  jednej z najväčších a najstarších environmentálnych kampaní na svete je:

  • Vzdelávať a zvyšovať povedomie o zvyšujúcej  sa miere vymierania miliónov druhov .
  • Dosiahnuť legislatívne zmeny vedúce k ochrane širokej skupiny druhov, ako aj jednotlivých druhov a ich biotopov. 
  • Vybudovať a aktivovať globálny hnutie, ktoré presadzuje záujmy ochrany prírody
  • Podporovať jednotlivé akcie, ako je zastavenie používania pesticídov a herbicídov .

Do osláv Dňa Zeme sa môže zapojiť každý z nás. Stačí prehodnotiť naše doterajšie zvyklosti a začať sa správať šetrne k našej planéte.

Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o tejto téme sme pripravili sériu podujatí pri príležitosti Dňa Zeme. Začíname vo štvrtok 25.04.2019 v areáli kaštieľa v Hanušovciach. Pokračujeme v piatok 26.04.2019 v Ekoparku Holá hora Prešov. V pondelok 29.04.2019 doobeda  sú pripravené prednášky o ohrozených druhoch rastlín a živočíchov pre školy a verejnosť v Krajskom múzeu v Prešove. V utorok sa vyberieme na exkurziu do územia európskeho významu Regetovské rašelinisko s aktívnymi dôchodcami z Bardejova a program uzavrieme v MŠ Čergovská , Prešov. Tu pre deti pripravujeme ekovýchovný program zameraný na život pri vode.

V prípade záujmu o zapojenie sa do aktivít je potrebné nahlásiť väčšie skupiny na te. č. 77 327 13.