Počas víkendu prebehol úspešný odchyt a prevoz losa do Polonín

Počas víkendu prebehol úspešný odchyt a prevoz losa do Polonín

Počas víkendu štátni ochranári organizovali prevoz losa z okolia Vranova nad Topľou do dočasnej veterinárnej starostlivosti v blízkosti Národného parku Poloniny. Najväčší zástupca kopytníkov v Európe, los mokraďový, sa už dlhšie pohyboval v blízkosti frekventovanej cesty a záhrad rodinných domov. Pre vážne riziko ohrozenia života bol tento chránený živočích dočasne prevezený do veterinárnej starostlivosti, odkiaľ bude následne vypustený do voľnej prírody v Národnom parku Poloniny.

 

Los mokraďový (Alces alces) obýval územie Slovenska celé stáročia, dnes je však jeho výskyt na našom území pozorovaný len zriedka. Na jeseň sme informovali o výskyte tohto kopytníka v Západných Tatrách. Najčastejšie ide o nedospelé samce, ktoré pri hľadaní partnerky a obsadzovaní nových území prekonávajú veľké vzdialenosti. Aj v tomto prípade ide o dvojročného samca.

Losy k nám prechádzajú najčastejšie z Poľska, kde ich populácia vo voľnej prírode rastie a v súčasnosti prevyšuje 20.000 jedincov. Euroázijské populácie sa odhadujú na 1,5 milióna jedincov, z ktorých jednu tretinu tvoria európske populácie. Stály výskyt tohto druhu bol potvrdený v prihraničnej oblasti Jablonka – Czarny Dunajec – Trstená na Orave, kde je aj predpoklad ďalšieho šírenia a vytvorenia stálej populácie v tamojších rozľahlých rašelinných lesoch. Stála populácia bola na Slovensku pozorovaná v Oravskej kotline do roku 1990.

Prevezený los bude po zotavení vypustený do voľnej prírody v Národnom parku Poloniny. Aktuálne je jeho zdravotný stav monitorovaný veterinárom a po zlepšení prírodných podmienok bude realizované jeho vypustenie. Ako uvádza riaditeľ národného parku Miroslav Buraľ: „Našim cieľom je poskytnúť odchytenému losovi prirodzené prostredie pre život. Plánujeme jeho pohyb sledovať prostredníctvom telemetrie, čo nám zároveň umožní monitorovať prirodzené migračné koridory tohto zaujímavého kopytníka.“

Opätovný návrat losov na naše územie do veľkej miery závisí aj od nás. Ich najväčším ohrozením je totiž nelegálny odstrel a kolízie s dopravou. Los mokraďový patrí k celoročne chráneným živočíchom so spoločenskou hodnotou 3000 eur.

 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci so Správou Národného parku Poloniny

Foto: R. Trojčák, RCOP Prešov