Pozvánka na Noc netopierov v Petrovanoch

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove v spolupráci s Kaštieľom Petrovany a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pozýva na 7. ročník podujatia „Medzinárodná noc netopierov“, ktorá sa uskutoční dňa 29. augusta  2022 od 17.30 hod. v areáli kaštieľa Petrovany.  

 

Na tejto akcii sa účastníci dozvedia zaujímavé informácie zo života netopierov od zamestnancov RCOP Prešov a členov Spoločnosti pre ochranu netopierov, ktorí radi odpovedia na všetky zvedavé otázky a zároveň predstavia najnovšie metódy pri výskume a ochrane netopierov. Súčasťou akcie bude aj premietanie dokumentárnych filmov, približujúcich život netopierov.  Pre najmenších sú pripravené hry a tvorivé dielne, kde si môžu zhotoviť masku či maketu netopiera.

Netopiere sú  tajuplné, pritom veľmi zaujímavé a ešte aj dnes málo poznané živočíchy. Ľudia oddávna pripisovali netopierom rôzne vlastnosti, žiaľ, v našich končinách hlavne negatívne. Vďaka ich vzhľadu boli ešte v nedávnej minulosti považované za diablových spoločníkov a pod. Podľa povery sedmohradských cigánov vznikol netopier z bozku, ktorý dal čert spiacej žene. Sú opradené množstvom mýtov a povier, vďaka ktorým sú neprávom zatracované a označované za krvilačné príšery. Je to skutočne tak? Ešte aj dnes sa niektorí ľudia celkom zbytočne boja týchto tvorov a nerozumne im ubližujú.

Práve pomôcť prekonať tieto neopodstatnené obavy a strach z netopierov je cieľom Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night), ktorú vyhlasuje sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) so sídlom v Bone. V rámci podujatí na prelome augusta a septembra sa po celom svete širokej verejnosti poskytujú odborné informácie, prezentujú ukážky a najnovšie poznatky z výskumov. Je to dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby pre svoj život, a tak dochádza k častým kontaktom s človekom.