Prekládka bocianieho hniezda aj s mláďatami

Prekládka bocianieho hniezda aj s mláďatami

Bocianie hniezdo na nechránenom elektrickom stĺpe 

V tomto období vrcholí hniezdna sezóna bocianov. V hniezdach pri prílete rodičov môžeme pozorovať zdvihnuté čierne zobáčiky malých bocianov čakajúcich na potravu.

Dospelý bocianí pár zvyčajne vyvedie 2- 4 mláďatá , ojedinele  až 5 mladých. Najprv ich prikrmujú drobným hmyzom, bezstavovcami a postupne sa s rastúcimi mláďatami zväčšuje aj potrava. Bociany potravu prehltajú v celku, tak ako im ich rodičia donesú na hniezdo.

Najčastejšie si stavajú svoje hniezda na  elektrických stĺpoch.  Sú pre ne dobre viditeľné a majú dobrý rozhľad do okolia. Neprekáža im ani blízkosť ľudí.  Umiestnenie na stlpoch elektrického vedenia sú však rizikom  hlavne pre mladé bociany.  V čase vylietavania z hniezda  ešte nemajú dostatočné manévrovacie schopnosti.  Narazia do drôtov a môžu sa poraniť, ale  väčšina takýchto nárazov sa končí pre ne smrteľne. Pri nárazoch sa veľakrát stáva, že dôjde aj ku skratu na vedení  a k výpadku elektrického prúdu.  V prípade, že sa hniezda nachádzajú na nezabezpečených stĺpoch v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou, a. s.  v mimohniezdnej sezóne dochádza k prekládkam takýchto problémových hniezd.

Zaujímavosťou týchto dní je  prekládka bocianieho hniezda aj so samotnými mláďatami v obci Prosačov  v okrese Vranov n. Topľou. Bocianí pár opakovane staval hniezdo na stĺpe elektrického vedenia, kde to preň nebolo bezpečné. Napriek zhodeniu hniezda a osadeniu novej podložky , neprijal náhradnú hniezdnu podložku vo vzdialenosti 80 m.  Museli sme pristúpiť k radikálnemu kroku a to prekládke hniezda aj s malými cca 3 týždňovými bocianikmi. V uplynulých dňoch počas hniezdnej sezóny  sa preložilo celé hniezdo aj s dvomi  mláďatami. Staré hniezdo bolo zhodené a na jeho mieste bola osadená zábrana znemožňujúca postaviť hniezdo.  Malé bociany boli počas prekládky okrúžkované a bezpečne umiestnené do nového hniezda. Prvé minúty  všetci prítomní napäto čakali, či hniezdny pár nájde svoje presťahované obydlie aj s mláďatami. Ani nie po 20 minútach sa objavili bociani rodičia a zmätene krúžiac na oblohe  chceli zosadnúť na už neexistujúce hniezdo. Stačil však jeden pohyb mláďať na novom hniezde a hneď si to jeden z rodičov namieril rovno na nové hniezdo a naplnil bocianie žalúdky mláďat  prinesenou potravou.  Veríme, že si bociany rýchlo zvyknú na nový domov a mláďatám želáme šťastný  prvý let.