Sčítanie vodného vtáctva

Tretí januárový víkend 16. až 17. januára 2021 sa uskutočnilo v poradí už 54. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku.

Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991.

Sčítanie je koordinované prostredníctvom regionálnych koordinátorov, pričom celé územie Slovenska je rozdelené na 20 regiónov. Jednotliví mapovatelia sčítavajú presne vymedzené úseky tečúcich vôd a vodné nádrže. Výsledky zo sčítavania vodného vtáctva sú priebežne vyhodnocované a zasielané mapovateľom buď vo forme predbežného vyhodnotenia alebo po doručení všetkých výsledkov z danej zimy vo forme správ zo sčítania vodného vtáctva.

Vzhľadom na dlhodobosť fungovania predmetného programu za veľmi cenné treba považovať údaje o trendoch početnosti a areálových trendoch vodných a na vodu viazaných druhov vtákov. Tieto údaje je možné ďalej využiť napríklad aj pri analýzach vplyvu klimatických zmien alebo niektorých disturbančných faktorov na vybrané druhy vodných vtákov. Z hľadiska ochrany prírody sú získané informácie o distribúcii a početnosti vodných vtákov veľmi dôležité, kľúčový je ich význam pri posudzovaní antropických vplyvov na vodné ekosystémy, návrhu manažmentu území ako aj vytváraní sústavy chránených území (najmä chránených vtáčích území patriacich do sústavy NATURA 2000) na ochranu diverzity vodných a na vodu viazaných druhov vtákov.

V kompetenčnom území RCOP Prešov  sme počas uplynulých dní mapovali vodné vtáctvo na rieke Torysa, Topľa a Ondava. Práve na posledne spomínanej Ondave leží aj VN Domaša a Malá Domaša, ktoré sú významným zimoviskom vodného vtáctva. Na Malej Domaši bolo počas sčítanie zaznamenaných 15 druhov vodného vtáctva. Najpočetnejšie sú kačice divé a lysky čierne. Pozornému oku ornitológa neunikli kŕdliky potápačov malých a veľkých. Nejedná sa o potápačov v skafandri, ale o druh z čeľade kačicovité.  Samček potápača malého je prevažne biely. Pri oku má čiernu škvrnu, na prsiach a na hlave úzke čierne pásiky. Chrbát je čierny. Čierna farba chrbta a prevažne biele zafarbenie je za letu nápadné. Biele polia na krídlach sú väčšie ako u samice. Boky majú sivý nádych. Samica je menšia ako samec, prevažne sivastá s gaštanovým vrchom hlavy vytvárajúcim náznak chocholíka. Má biele líca a krk. Potápač veľký je, ako názov napovedá, väčší ako predchádzajúci druh . Samček má čiernu hlavu so zeleným leskom. Krk, spodnú časť tela a časť hornej strany krídla má bielu s ružovým nádychom. Chrbát je v strednej časti čierny, na kostrči sivý. Biele polia na krídlách sú väčšie ako u samice. Samica má červenohnedú hlavu s chocholíkom vzadu. Spodnú časť tela má bielu s ružovým nádychom a hornú časť tela má sivú.  Medzi vzácnych  zimných hostí na Domaši môžme zaradiť aj hlaholiky severské, chochlačky vrkočaté a potáplicu prostrednú.  Väčšina vodných vtákov sa zdržuje v kŕdli, čo má hlavne obranný efekt. Pri spozorovaní nebezpečenstva  vzlietne jeden jedinec a tým upozorní ostatných na blížiace sa nebezpečenstvo. Na Domaši sme pozorovali aj vyslovených samotárov. Potápky chochlaté  sme pozorovali na hladine Domaše plávať po samom alebo maximálne vo dvojici.  Teploty počas víkendu boli mrazivé, ale obloha jasná a snehová nádielka skrášlila celú krajinu.  Pozorujúc vtáky plávajúce v ľadovej vode nám síce omŕzali miestami nohy. Ako to, že kačiciam zima nie je? Tie sú proti mrazu odolné a nehrozí im žiadne primrznutie. Ich nohy s plávacími blanami sú totiž studené, majú presne 0 °C. Vedia sa prispôsobiť teplote vody tak, aby sa im nič nestalo.

Zdroj: www.sopsr.sk,    www.vtaky.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: M.H.