Svetový deň mokradí sa oslavuje každý rok 2. februára. Tohtoročná téma „Je čas na obnovu mokradí“ zdôrazňuje naliehavú potrebu uprednostniť obnovu mokradí a vyzýva všetky generácie,  aby oživili a obnovili degradované mokrade. Od roku 1970 bolo zničených alebo stratených viac ako 35 % svetových mokradí. Zvrátenie tohto trendu je kritické. Kampaň sa snaží zvýšiť povedomie a pochopenie toho, čo sú mokrade a ako môžu prispieť k ich obnove prostredníctvom vedomých rozhodnutí, stať sa presvedčivými hlasmi a podnikať odvážne kroky.

 

Sekretariát Dohovoru o mokradiach vás pozýva na oslavy Svetového dňa mokradí 2. februára 2023; OSN ho teraz uznáva ako „Medzinárodný deň“. Témou dňa je „Je čas na obnovu mokradí“. Keďže do roku 2030 nám zostáva len sedem rokov na splnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, čas je určite dôležitý.

 

Podľa slov generálnej tajomníčky Dohovoru o mokradiach  Dr. Musondi Mumba  mokrade existujú v každom kúte našej prekrásnej planéty a sú žilami a tepnami krajiny. Kdekoľvek sa súš stretne s vodou, pribúda život.

Svetový deň mokradí sa oslavuje každý rok 2. februára. Tento deň  zvyšuje povedomie a pochopenie ľudí o dôležitom význame mokradí. Mokrade podporujú ohrozené ekosystémy a biodiverzitu.  40 percent všetkých rastlinných a živočíšnych druhov žije alebo sa rozmnožuje v mokradiach. Mokrade sú prírodným bohatstvom a dôležitou súčasťou ľudského  života. Sú kľúčové pre poľnohospodárstvo a rybolov. Pôsobia ako zdroje vody, prírodné čističky vôd  a chránia naše brehy. Mokrade sú najväčšími prírodnými zásobárňami uhlíka na planéte.

K dnešnému dňu  bolo zničených alebo stratených takmer 90 percent svetových mokradí. Mokrade strácame trikrát rýchlejšie ako lesy. Je naliehavé zvýšiť celosvetové povedomie o mokradiach s cieľom zastaviť a zvrátiť ich rýchlu stratu a podporiť akcie na obnovu a ochranu týchto životne dôležitých ekosystémov.

Desaťročie obnovy ekosystémov OSN je pre nás všetkých skvelou príležitosťou na to, aby sme prehodnotili a zmenili spôsob, akým ľudia vplývajú na životné prostredie  a je šancou obnoviť životne dôležité ekosystémy, ako sú mokrade. Prostredníctvom aktivácie všetkých relevantných hráčov od širokej verejnosti až po kľúčové zainteresované strany mobilizujeme celú generáciu na obnovu mokradí.

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí 2023 vás vyzývame, aby ste konali tromi konkrétnymi spôsobmi:

  • Vedomé rozhodnutia na minimalizáciu nášho vlastného vplyvu na mokrade
  • Presvedčivé hlasy na vzdelávanie a aktivizáciu ostatných, aby sa zapojili do obnovy mokradí
  • Odvážne opatrenia a účasť na úsilí o obnovu mokradí na miestnej úrovni

Vlády a iné zainteresované strany sú rozhodujúcimi aktérmi na zabezpečenie toho, aby sa opatrenia na obnovu mokradí implementovali priamo na mieste. Tri akcie, ktoré môžu viesť tieto snahy o obnovu, zahŕňajú:

  • Vytvorenie národnej inventarizácie mokradí
  • Stanovenie konkrétnych cieľov pre obnovu mokradí
  • Podpora rozumného používania a osvedčených postupov riadenia

Staňte sa súčasťou riešenia ovplyvňovaním zmien a podeľte sa s nami o svoje príbehy o úsilí o zachovanie a obnovu z vašich krajín a komunít. My sa o tie naše podelíme na besedách so žiakmi a študentmi prešovských škôl. Pokiaľ by ste sa chceli o mokradiach dozvedieť viac sledujte náš FB  alebo navštívte oficiálnu stránku World wetlands day 

 

Zdroj:  https://www.worldwetlandsday.org/