SVETOVÝ DEŇ STRÁŽCOV PRÍRODY

Každoročne 31. júla sa po celom svete konajú rôzne akcie, ktorými si pripomíname  SVETOVÝ DEŇ STRÁŽCOV PRÍRODY.

Prvý Svetový deň strážcov sa uskutočnil v roku 2007 pri príležitosti 15. výročia založenia Medzinárodnej federácie rangerov (International Ranger Federation, IRF).

Tento deň poukázať na profesionálnu prácu strážcov prírody chránených území, ktorý vykonávajú bytostne dôležitú prácu ako ochrancovia života na našej planéte Zem. Pri záchrane miznúcich druhov rastlín a zvierat v divočine a prírodných miest často riskujú a strácajú svoj život. Priemerne každé tri až štyri dni je zabitý jeden strážca. Preto si tento deň tiež pripomíname a uctievame pamiatku zabitých alebo zranených strážcov pri výkone svojej práci v teréne.

FILM RANGER TO RANGER – NEVYSLOVENÝ PRÍBEH OCHRANCOV PRÍRODY

Zrodil sa príbeh o pytliactve voľne žijúcich živočíchov v Afrike, ktorý ponúka významné momenty. Film Ranger to Ranger (voľný preklad Strážca strážcovi) režiséra a producenta Rhysa Grahama je nečakane povznášajúcim filmom, ktorý sleduje cestu deviatich domorodých strážcov parku z Austrálie. Tí cestujú do Kene a Ugandy v rámci výmenného programu Nadácie Green Line Foundation, ktorá podporuje strážcov a ich rodiny. Skupinku pozostávajúcu zo strážcov Martu, Kimberley a Jawoyn zo západnej Austrálie a Severného teritória sprevádza aj spevák a skladateľ Dan Sultan v úlohe domorodého veľvyslanca pre nadáciu The Thin Green Line.

PODĽA SEANA WILLMORA, SÚČASNÉHO PREZIDENTA MEDZINÁRODNEJ FEDERÁCIE RANGEROV, bola pozitívna nálada jedným z dôvodov výroby filmu Ranger to Ranger. Willmore tvrdí, že film má za cieľ „otvoriť ľuďom oči a poukázať na význam našich domorodých strážcov a na problémy, ktorým čelia strážcovia v iných častiach sveta“.

„Práca strážcu v oblasti ako sú pytliactvo, môže byť mimoriadne nebezpečná“, hovorí Willmore. „V priemere je strážca zabitý pri svojej práci každé tri až štyri dni. Často sú zavraždení pri ochrane voľne žijúcich živočíchov a divočiny. Je to ťažká práca. Títo muži a ženy sú hrdinovia. Film je však pozitívny a srdečný, čo si myslíme, že je v dnešnom svete veľmi potrebné.“

Film Ranger to Ranger sa premietal 5. marca v kine Nova v rámci filmového festivalu Transitions 2019.

 

OSLÁVTE A PRIPOMEŇTE SI SVETOVÝ DEŇ STRÁŽCOV:
  • Zapálením sviečky a minútou ticha za strážcov, ktorí zomreli pri výkone svojej práce.
  • Zasadením stromu ako vyjadrením pocty všetkým strážcom po celom svete.
  • Porozprávaním sa s rodinou, priateľmi, kolegami a partnermi o práci strážcov.
  • Usporiadaním verejnej akcie venovanej práci strážcov.
  • Vzdelávaním miestnej komunity o význame chránených území na Slovensku a o dôležitej činnosti strážcov v jednotlivých národných parkoch a chránených krajinných oblastiach.
  • Podporou vyjadrenou vytlačením tohto PLAGÁTU a zverejnením svojej fotky na FCB IRF https://www.facebook.com/InternationalRangerFederation/ alebo na FCB ŠOP SR https://www.facebook.com/sopsr.sk/

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety