Význam stromov pre život na našej planéte je obrovský. Stromy nám poskytujú kyslík, suroviny ale aj tieň počas horúcich dní. Práve kvôli ich nezastupiteľným funkciám v prírode si ich pripomíname každoročne 20. októbra. Myšlienka Dňa stromov, vznikla pôvodne v 19. storočí v americkom štáte Nebraska v hlave J. Sterling Mortona. Povolaním bol novinár, pričom sa vo svojich článkoch zaoberal hlavne poľnohospodárstvom a prírodou.

Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti a tieto informácie šíril prostredníctvom novín aj medzi širokú verejnosť. Nezostal však len pri písaní článkov, ale 4. januára 1872 navrhol zorganizovať „deň stromov“, do ktorého sa mohol zapojiť každý, kto mal chuť vysadiť stromčeky vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci tejto akcie bolo vysadených v štáte Nebraska viac ako 1 milión stromov. Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromu rozšírila do celého sveta a v stredoeurópskych krajinách bol  Deň  stromov ustanovený 20. október.

Listy stromov majú obmedzenú veľkosť, ale stonky a korene nie. To znamená, že stromy môžu teoreticky rásť donekonečna. Kvôli parazitom a ťažbe dreva sa však spravidla dožívajú len niekoľko desiatok rokov.

STROMOVÍ REKORDÉRI

Najstarší strom na svete nájdete v kalifornských Bielych horách (USA). Výskumníci určili jeho vek na úchvatných 5 060 rokov. Tým obral o dlhoročné prvenstvo svojho krajana, vyše 4 000-ročného Matuzalema.

Na Slovensku síce nemáme takýchto rekordmanov, no 850 rokov je tiež úctyhodné číslo. Taký je údajný vek duba vo východoslovenskej obci Dubinné. Tento strom  je tak starší ako okolitá dedina, stáročia sa pod ním konali súdy a bol aj akýmsi posvätným centrom obce. V roku 1995 do neho dokonca udrel blesk, napriek tomu dodnes stojí a žije.

Naším ďalším známym stromom je Lipa kráľa Mateja na Bojnickom zámku, ktorá má viac než 700 rokov. Nezasadil ju Matej, ako by ste si to podľa jej mena mohli myslieť, no viedol pod ňou kráľovské snemovanie. Lipa meria 9 m a má obvod kmeňa 11 m. Od roku 1962 je vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

 

Vrámci osláv Dňa stromov sme si pre školy, ale aj širokú verejnosť pripravili komentovanú prehliadku zameranú na poznávanie stromov v prešovskom Ekoparku Holá hora. Vo štvrtok 24.10.2019 od 10. hod.  zrealizujeme ekovýchovný program “Farby jesene”, kde sa hravou formou budeme učiť o stromoch okolo nás.