Svetový deň životného prostredia

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už štyridsaťsedem rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve života a práce ľudí na životné prostredie a vyzývať ich, aby sme našu planétu chránili a spoločným úsilím aktívne prispievali k uvážlivému využívaniu jej zdrojov.

Tohtoročná téma  BOJUJME PROTI ZNEČISTENIU OVZDUŠIA – výzva na boj proti jednej z najväčších environmentálnych výziev našej doby.

Každý rok má Svetový deň životného prostredia inú hostiteľskú krajinu, kde sa konajú oficiálne oslavy. Oslavy v hostiteľskej krajine pomáhajú vyzdvihnúť problémy v oblasti životného prostredia, ktorým krajina čelí a podporuje úsilie o ich riešenie. Tohtoročným hostiteľom je Čína.

Čína, nás všetkých vyzýva, aby sme zvážili, ako môžeme urobiť zmeny v našom každodennom živote s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia, čo môže následne znížiť emisie skleníkových plynov a tiež zlepšiť zdravie ľudí.

Čína preukázala obrovské úsilie v boji proti znečisťovaniu ovzdušia na domácom trhu a jej záväzok, zlepšiť kvalitu ovzdušia, môže slúžiť ako inšpirácia pre krajiny na celom svete.

Znečistenie ovzdušia sa môže zdať byť zložité, ale my všetci môžeme urobiť niečo, aby sme ho znížili. Pochopenie rôznych typov znečistenia, a ako to ovplyvňuje naše zdravie a životné prostredie, nám pomôže podniknúť kroky na zlepšenie ovzdušia okolo nás. Hlavných zdrojmi znečistenia ovzdušia sú – poľnohospodárstvo, domácnosť, priemysel, doprava, odpad.

Deväť z desiatich ľudí dýcha znečistený vzduch. Od 24. mája až do 5. júna  prostredníctvom #WorldEnvironmentDay vyzýva Čína a OSN všetkých, aby sa pripojili k výzve DAJ SI MASKU. Tvárové masky sú skvelým symbolom, ktorý ukazuje politikom, vodcom, že chceme dýchať čistý vzduch.

plagat- SD ZP -2019