Vtáky sú v živočíšnej ríši niečím neobyčajným. Vlastnou silou sa dokážu vzniesť do vzduchu a migrovať aj na veľké vzdialenosti. Sú na to prispôsobené stavbou tela. Kosti vtákov majú pevné steny, sú duté a ľahké. Pevné svalstvo, veľká kapacita pľúc a pokrývka tela, ktorou je perie prispieva k dobrým letovým schopnostiam vtákov.

 

Dôvodom pre sťahovanie vtákov je nedostatok potravy v zimných mesiacoch. Na dlhú púť sa vydáva asi 50 miliard vtákov. Dlhý čas sme boli presvedčení, že európske sťahovavé vtáky sú doma v našich končinách a len prechodne vyhľadávajú teplé územia. Medzitým však výskumy dokázali, že je to presne naopak-väčšina európskych vtákov má totiž viac príbuzných druhov v tropických a subtropických oblastiach. V lete vtákov na sever láka množstvo hmyzu, ktoré je vďaka relatívne krátkemu vegetačnému obdobiu mimoriadne veľké. Je tu tiež menšia potravná konkurencia a menej predátorov ako v trópoch.

Návrat našich druhov vtákov na naše územie vrcholí. Medzi prvých navrátilcov patria škovránky, ktoré svojím spevom na poliach zvestujú jar. Na hniezdach už môžeme vidieť bociany, zo záhrad sa ozýva spev sýkoriek, drozdov, žltochvostov a na rybníkoch už plávajú v pároch kačky, potápky či chochlačky. Medzi posledných navrátilcov patria dážďovníky tmavé. Tých môžeme nazvať aj rekordérmi v dlhých letoch. Počas letu neoddychujú na zemi ale vyletia do výšok a tam sa nechajú unášať pachtivým letom pravdepodobne aj v polospánku.

Pri pobyte v prírode môžeme sledovať aj vtáky, ktoré našim územím prelietajú a zastavujú sa len na odpočinok. Ide napríklad o žeriavy popolavé, ktoré každoročne v tisícoch využívajú Senné rybníky ako miesto na nabranie síl. Milým prekvapením pri práci v teréne bolo v týchto dňoch pozorovanie kŕdľa kačík lyžičiarok. Kačiča lyžičiarka je o niečo menšia ako kačica divá. Typickým znakom je pre ňu veľký, široký zobák pripomínajúci lyžicu. Samce majú zelenú hlavu, hnedé boky a bielu hruď, ktorá ich odlišuje od samcov kačice divej. Na našom území je pomerne vzácna a odhaduje sa, že na Slovensku hniezdi 10-40 párov. Zostáva nám dúfať, že pozorovaný kŕdlik kačíc lyžičiarok sa udomácni na rybníku a úspešne vyvedie svoje potomstvo.

Zdroj: www.wikipedia.org